“SPRIJIN ÎN ANTREPRENORIATUL SOCIAL“ COD PROIECT – 128533

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: “Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto sustenabilă deoarece își propune îmbunătățirea practicilor de sprijinire a antreprenoriatului social, prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii adresate celor interesați in dezvoltarea de inițiative specifice economiei sociale.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale  în întreprinderile sociale și economia socială din Regiunea Centru în scopul facilitării accesului la ocuparea forței de muncă prin înființarea a 22 de întreprinderi sociale pe parcursul a 24 de luni in cadrul cărora vor fi angajate 132 persoane;

Prin implementarea acestui proiect se urmărește:

  • creșterea accesibilității la formare profesională în domeniul antreprenoriatului prin desfasurarea cursului ”Antreprenor in Economia Sociala”
  • consiliere în demararea afacerii
  • desfășurarea unui program de perfecționare : ”Competențe digitale”
  • desfășurarea a două seminarii: ”Combaterea discriminării” și ”Măsuri concrete de salvare a mediului”

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format din 105 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale (format din: 60 angajați inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă și 45 persoane din zonele rurale. Dintre aceștia vor fi selectați 22, prin participarea la concursul de planuri de afaceri, pentru a deveni antreprenori în economia socială. Întreprinderile înființate vor fi din mediul rural (12 întreprinderi) și din mediul urban (10 întreprinderi).

Din punct de vedere administrativ, proiectul se desfășoară în regiunea Centru, județul Alba.

PARTENERIATUL proiectului este format din:

  1. Solicitant ASOCIATIA CESUD ROMANIA
  2. Partener 1 CASETIM SRL
  3. Partener 2 COMUNA IGHIU

Informatii suplimentare si formulare se pot solicita la adresa asociatiacesud@gmail.com.

 

Despre Redacția ProAlba 30700 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*