Măsuri drastice luate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

În contextul măsurilor aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 și în contextul decretării la nivelul României a stării de urgență, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  suspendă accesul cetățenilor în sediul instituției.

Ne adresăm locuitorilor județului Alba  cu rugămintea de a limita pe cât posibil

deplasarea la sediul instituției noastre, fiind de preferat ca activitatea de relații cu publicul să fie realizată prin telefon, corespondență poștală sau electronică.

Pentru transmiterea unor documente sau a unor petiții, aveți la dispoziția dumneavoastră următoarele date de contact:

Adresă poștală:  Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, Alba, 510207

E-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro;

Pentru probleme urgente, apelaţi numerele de telefon:

0258–818 266; 0358-401538; 0741–818 074; 0755-069 444; 0258 – 833 230

fax: 0258/817- 037;

De asemenea, la nivelul instituției noastre au fost instituite următoarele măsuri de

interes pentru locuitorii județului Alba, ca urmare a prevederilor Decretului nr. 195/2020:

 1. Prelungirea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap:

Până la încetarea stării de urgență, certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal, eliberate de Comisia pentru Protecția Copilului Alba, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap pentru persoane adulte eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea de drept, pentru perioada stării de urgenţă (în conformitate cu prevederile art. 39 din anexa nr. 1 a Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă, emis de Preşedintele României .

 1. Emitere/reînnoire certificate de încadrare în grad de handicap: 

Toate cererile de evaluare/reevaluare și documentele  în vederea încadrării în grad de handicap pentru copii și persoane adulte pot fi transmite  prin una dintre următoarele modalități:

 1. Prin servicii poştale sau curierat (documentele vor fi transmise în format original).
 1. Prin poșta electronică la adresa:

,,sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro”, privind încadrarea în grad de handicap a copilului și   ,,sec_adulti_ab@protectiasocialaalba.ro”, privind încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte. Ulterior, beneficiarilor le revine obligativitatea transmiterii documentelor în original prin serviciile poștale.

 1. Depunerea documentelor în original  la primăria de domiciliu/reședință de către persoana solicitantă/reprezentant legal sau de către o altă persoană fizică. Dosarul va fi transmis la DGASPC Alba de către primăria din localitatea de domiciliu/reședință la care a fost efectuată depunerea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Evaluarea cererilor de încadrare în grad de handicap se realizează  în baza documentelor existente  la dosar.

Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap a persoanelor care solicită pentru prima dată încadrarea vor avea valabilitate doar în perioada stării de urgență. La încetarea stării de urgență, toate aceste persoane vor fi reprogramate pentru evaluare în fața specialiștilor din cadrul serviciilor de evaluare complexă – copii și adulți.

III. Se suspendă toate demersurile de potrivire practică a familiei adoptatoare cu copilul adoptabil pe perioada decretării stării de urgență. Motivația care stă la baza acestei decizii este că, scopul potrivirii practice este de a produce apropiere între părțile implicate (familie/persoană – copil), fiind astfel imposibilă respectarea instrucțiunilor de instituire și aplicare a regulilor minime de protecție, respectiv purtarea măștilor de protecție și menținerea unei distanțe sigure. De asemenea,  se suspendă activitatea de consultare a profilului copilului greu adoptabil de către familiile adoptatoare. Familiile care au programare vor fi anunțate telefonic de către angajații Biroului Adopții și postadopții din cadrul DGASPC Alba.

 1. În perioada stării de urgență biletele gratuite de călătorie, rovinietele, cardurile europene pentru dizabilitate și legitimațiile de transport urban nu se vor acorda personal, ci vor fi trimise prin intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire din partea solicitantului îndreptăţit, în baza cererii trimise de persoana cu handicap sau de reprezentantul legal al acesteia.
 • Solicitantul – persoana adultă cu certificat de încadrare în gradul grav și accentuat, reprezentantul legal al adultului sau copilului cu dizabilități, asistentul personal al persoanei cu dizabilități sau altă persoană cu împuternicire notarială în acest sens, dată de către persoana cu dizabilități/reprezentant legal va putea solicita printr-o cerere eliberarea biletelor de călătorie gratuite, a cardurilor europene pentru dizabilitate, a rovinietelor și a legitimațiilor de transport urban;
 • Cererea solicitantului trebuie să cuprindă: nume, prenume, numărul și seria actului de identitate, codul numeric personal, adresa de domiciliu completă, numărul și data certificatului de încadrare în grad de handicap, calitatea în care se solicită eliberarea facilităților menționate mai sus, datele personale de contact (telefon, fax, adresa de poștă electronică);
 • Cererea va fi trimisă către Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Alba prin poștă, curier rapid, fax: 0258 -0817037 sau e-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro, sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro, de către solicitant sau asistentul social de la primăria de domiciliu/reședință a persoanei cu dizabilități;
 • Biletele de călătorie gratuită, rovinietele, cardurile europene pentru dizabilitate și legitimațiile de transport urban vor fi trimise către solicitant prin serviciile poștale, în plic, la care se atașează formularul de confirmare poștală de primire a documentului.
 1. Suspendarea audiențelor la sediul DGASPC Alba, cu excepția situațiilor care impun de urgență, caz în care acordarea audienţelor se realizează telefonic (conform programului de activitate al instituţiei: în fiecare zi lucrătoare din săptămână, în intervalul orar 8,00 – 16,00).

 

 

 

 

 

Despre Redacția ProAlba 30767 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*