Liber pentru investitori la Cinema ”Progresul” din Aiud

cinemaCa urmare a propunerii Primarului Municipiului Aiud, în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2017, consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate, în domeniul public al Unității Administrativ -Teritoriale Municipiul Aiud a fostului Cinematograf ”Progresul”.

Astfel, conform prevederilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, s-a constatat că  imobilul evidențiat la Anexa 1 a O.G. nr. 39/2005, poziția nr. 4 – Cinematograf Progresul, cu un număr de 350 locuri, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Băilor, nr. 42, jud. Alba, a trecut din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor – România – Film în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local Aiud.

În vederea întabulării dreptului de proprietate publică a Municipiului Aiud asupra imobilului Cinematograf Progresul, s-a însușit Documentaţia tehnică de identificare, modificare a suprafeței, înscrierea construcției, în regim de carte funciară a imobilului – Cinematograf – situat administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, jud. Alba, identificat în CF 91345 – Aiud, în suprafaţă de 528 m.p.

Pe cale de consecință, Consiliul Local Aiud a aprobat întabularea dreptului de proprietate publică a Municipiului Aiud, reprezentând domeniul public, asupra imobilului teren sus-amintit, curți construcții, în suprafață de 588 m.p., rectificarea suprafeței imobilului de la suprafața de 588 m.p., la suprafața măsurată de 622 m.p. și  notarea/înscrierea pe terenul înscris în CF 91345 Aiud, cu nr. top. 743-747/2, 749/2, 750/2, 752/1/2,  854/1/2, 754/2/2, 755/2, 756-761/2, a construcției C1 – Cinematograf Progresul, construit pe fundație de beton, zidărie din cărămidă, acoperiș tip platformă, în suprafaţă construită de 528 m.p., terenul fiind în suprafață de 622 m.p., domeniul public al Municipiului Aiud, atât în privința construcției cât și a terenului.

Hotărârea va fi operată la Biroul de Carte Funciară Aiud, urmând ca în final să se solicite un extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului amintit, în cotă de 1/1 părți, în domeniul public al UAT Municipiul Aiud.

Nu în ultimul rând, după ce aceste operațiuni vor fi efectuate, invităm întreprinzătorii interesați să-și manifeste intenția cu privire la oportunitatea investirii în acest imobil, cu finalitate în beneficiul aiudenilor.

 

 

 

 

Despre Redacția ProAlba 32753 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

1 Comment

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*