Anunț de presă

30.06.2023

Comunicat de presă demarare proiect

TRANS IVINIS & CO S.R.L., cod de identificare fiscală 5851237, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J01/644/1994, cu sediul în Sebes, str. M. Kogalniceanu nr. 61, județul Alba, cod poștal 510800, România, derulează începând cu data de 04.05.2023 proiectul nr. <cod RUE>  63,  intitulat:  ,,Construirea unei capacități de producție energie electrică din surse regenerabile de energie solară’’, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în data de 04.05.2023

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de  624.938,56lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Infrastructura Mare este de 272.062,15 lei, echivalentă cu 55 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  •  Realizarea unei investiții în achiziția de panouri fotovoltaice cu o puterea instalată de 95,85  kWp până la finalul perioadei de implementare;
  • Obținerea unei potențiale economii anuale de energie de 118.531 [kWh/an] în primul an după finalizarea  implementării proiectului;
  • Reducerea emisiilor de CO2 cu minim 45,75 [%]/an față de anul 2021, ca urmare a implementării CEF, contribuind la ținta Comisiei europene de a reduce amprenta de carbon a orașelor, în primul an după finalizarea implementări proiectului.

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructura Mare  2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și de stimulare a utilizării energiei din surse regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact: Ivinis Ioan Gheorghe  

yvy_2007@yahoo.com, +40 0744 609 399

Despre Redacția ProAlba 35877 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*