Amenzi de 140.000 de lei la firme din domeniul construcțiilor, aplicate în urma controalelor ITM Alba

In perioada 05.10. – 07.10.2022 la nivelul județului Alba s-a desfășurat Campania Națională privind identificarea și sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate in domeniul construcțiilor precum și monitorizarea respectării normelor de securitate și sănătate in muncă, fiind controlate un număr de 20 de societăți comerciale cu activitate in acest sector al economiei naționale. Au fost depistate in lucru fără forme legale de angajare un număr de 7 persoane și s-au aplicat amenzi in valoare de 140.000 lei unui număr de 4 angajatori din sectorul construcțiilor.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 03.10.- 07.10.2022, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  50

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 704

                  Din care – femei : 192

Număr deficienţe constatate:    102

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 16

                              -din care:          –   7 avertismente.

                                             –   9 amenzi in valoare de 145.800 lei ( din care 4 amenzi in valoare de 140.000 lei pentru 7 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare).

      Principalele deficienţe constatate în controale :

 • primirea in lucru a salariaților fără intocmirea formelor legale de angajare;
 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • Contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   31

Număr deficienţe constatate:  51

Număr de măsuri dispuse  :     51

Angajatori sancționați:            29

          Nr. sancţiuni aplicate: –    51     din care

                                               – 49 avertismente;

                                                   –    2 amenzi in cuantum de 10.000 lei.

           Nr. evenimente comunicate :   2

            Nr.evenimente în curs de cercetare :     3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

 Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Despre Redacția ProAlba 35912 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*