Peste 16.000 de șomeri înregistrați în Alba la sfârșitul lunii februarie

SOMERI - MUNCA STRAINATATELa sfârşitul lunii februarie 2013, un  număr total de 16.642  persoane figurau în evidenţele AJOFM Alba  din care 7.169 femei.  Din cele 16.642 persoane înregistrate 6.279 persoane sunt şomeri indemnizaţi  iar 10.363  sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi băneşti.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii  februarie 2013 este de 9,72%.

Medierea muncii

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în luna februarie  2013  a fost de 1.626  În urma acordării acestor servicii  s-a reuşit plasarea în munca a 329 persoane, din care 187  persoane în locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, 142  persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată.

Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 57  persoane.

Informare şi consiliere profesională

În perioada 01.02.2013 – 28.02.2013  un număr total de 3.402  persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizarea  acestor servicii s-a efectuat pe:

a)         categorii de vârsta astfel :

–          524  persoane sub 25 de ani

–          538  persoane cu vârsta între  25 – 34 ani

–       1.415  persoane cu vârsta între  35 – 45 ani

–          925  persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

b)      studii :

–       520     persoane cu şcoala generală incompletă

–       988     persoane absolvenţi de şcoala generală

–       814     persoane absolvenţi de şcoli profesionale

–       107     persoane absolvenţi de şcoli de arte şi meserii

–       801     persoane absolvenţi de liceu

–        11      persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

–       161     persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat :

–           încadrarea în munca a  82  persoane

Stimularea încadrării în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

somajUna dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în munca acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acorda diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 28  absolvenţi.

Din cei  28  absolvenţi încadraţi, 10  au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în munca prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

În luna februarie  2013 au beneficiat de aceste stimulente financiare 5  persoane, şi anume:  o  persoană  s-au încadrat într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 de km faţă de  domiciliul stabil (această persoană  a primit o primă de încadrare în suma 1000 lei),  iar 4  persoane s-au încadrat în alta localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului  (aceste persoane au primit o primă de instalare de 3500 lei).

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45  ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează:

•           2  persoane cu vârsta cuprinsă între  25 şi 35 ani;

•           3  persoane  cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;

Încadrarea în munca a şomerilor înainte de expirarea perioadei de  indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii                   30%  pentru un număr de 27   şomeri, din care 7  sunt femei, respectiv 100% pentru un   absolvent  care s-a  încadrat în munca înaintea perioadei de indemnizare.

Structură pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

•               o   persoană cu vârsta mai mică de 25 ani;

•         7   persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;

•               8   persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;

•             12   persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în munca a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna februarie   2013 au fost încadraţi în munca din această categorie   un număr total de  111  şomeri.

Activitatea prin reţeaua EURES

ajofmÎn cadrul AJOFM Alba  funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

–  obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în munca în străinătate

–  informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state

Activitatea EURES în perioada 01.02.2013 – 28.02.2013

Luna Nr. solicitanţi de loc de muncă în străinătate Ţara cea mai solicitată Nivelul de instruire al solicitantului
Total Din carefemei Primar, gimnazial, profesional Liceal, postliceal Universitar
februarie 21 12 Germania 3 17 1

Din activitatea desfăşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor romani în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante  în prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba  menţionăm faptul că  în luna februarie  2013, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru  un număr de 21 de persoane, din care 12 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania, iar ocupaţiile vizate au fost cele de lucrător în agricultură, lucrător în domeniul hotelier-gastronomie şi inginerie. Datorită faptului că majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţa finalitatea negocierilor, având în vedere că nu exista obligativitate în acest sens.    În luna februarie  2013 nicio persoană nu a comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate.

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 01.02.2013 – 28.02.2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a primit de la persoane fizice interesate 5 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/ U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România,  pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state (Austria – 1 şi Italia – 4).

Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba  au fost primite 6 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/ U006, fiind eliberate pentru Spania.

Alte formulare eliberate conform Regulamentului 883/ 2004: un formular U013 pentru confirmarea lunară a prezenţei la viză lunară ( Portugalia ) şi un formular U014 pentru comunicarea încetării exportului prestaţiilor de şomaj înainte de expirarea perioadei legale ( Spania ).

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

În perioada 1.02. – 28.02.2013, Agenţia  Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :

–           organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională  –  18.057  lei;

–           ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj –  32.590  lei

–           încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă  –  381.779 lei;

–           încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a persoanelor cu handicap      2.384 lei;

–           încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 3 ani până la împlinirea vârstei de pensionare  –  2.474 lei

–           încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ prin subvenţionarea locului de muncă –  93.088 lei;

–           încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de încadrare –  5.000 lei;

–           încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 116/2002  – 42.427 lei;

În timp ce pentru măsurile pasive s-au făcut plati astfel :

–           indemnizaţia de şomaj, plati compensatorii  –    2.932.106 lei

–           contribuţii aferente la asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor – 1.023.313 lei.

Despre Redacția ProAlba 32750 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*