Partidul PLUS pune în dezbatere publică documentul PLUS ACUM Alba Iulia-zona Cetate, Piaţă

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou cu oameni care cred în cinste, competență şi meritocraţie. Partidul PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. Partidul PLUS reprezintă o forță, iar în Județul Alba avem o organizație puternică. Colegul nostru, Mihail David – CV, este președintele Filialei Județene PLUS Alba, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. La nivel județean Partidul PLUS are și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un birou format din 4 membri, îndrumați de un președinte, Alexandra Burz – CV.

În viziunea Partidului PLUS, România trebuie să devină un stat responsabil, pentru care cetățeanul este partenerul principal. Statul creează oportunități pentru cetățenia activă, garantează domnia legii și egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor săi, cărora le pune la dispoziție o guvernare 8 și o administrație eficientă, transparentă și predictibilă. Totodată, un stat responsabil își asumă reducerea sărăciei, este solidar cu cei vulnerabili (în spiritul echității sociale) și garantează accesul tuturor cetățenilor la educație și cultură, sănătate și servicii publice de calitate. Responsabilitatea statului implică, de asemenea, respectarea diversității etnice, lingvistice și religioase.

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi să aibă o viață de calitate, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități puternice. Pentru asta, avem nevoie de un stat responsabil, care asigură cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în UE. Pentru a pune în practică această viziune, Partidul PLUS pune oamenii în centrul unei societăți dezvoltate durabil, care are la bază crearea de punți între cetățeni și comunități, rural și urban, tineri și vârstnici, cei plecați din țară și cei rămași aici, tradiții și noi tehnologii, trecut și viitor. O societate durabilă, care caută continuu soluții și remediază erorile în sistem pentru un viitor pe care îl creăm împreună.

Tudor Cordoș, architect, membru al Comunității Locale  PLUS Alba Iulia – Cetate – Piaţă, a intrat în competiția internă pentru echipa Partidului PLUS la Primăria Municipiului Alba Iulia: „Sunt arhitect, am peste 15 ani de practică și vreau să aduc în echipă cărămida de bază în ceea ce privește planificarea și dezvoltarea urbană a unui oraș. Între prioritățile noastre se află dezvoltarea sustenabilă, durabilă a orașului nostru. Acest lucru nu poate fi făcut fără a avea niște cunoștințe de bază de planificare în urbanism, în arhitectură, în construcții. Trebuie avute în vedere dezvoltarea rațională și dezvoltarea echilibrată a orașului. Am văzut cu toții în ultimii ani o dezvoltare extraordinară a orașului nostru, mai ales pe linie turistică, dar nu numai, a crescut numărul de locuitori, câteva dintre satele înconjurătoare fac acum parte din administrația Alba Iuliei. Toate acestea lasă, însă, niște cicatrici în orașul nostru, care trebuie rezolvate înainte de a fi prea târziu. Spre exemplu, să ne referim la centrele comunitare care să ofere serviciile de bază pentru cartierele noi care apar: centre comerciale care să evite blocarea circulației de către toți cei care vor să se aprovizioneze din zona centrală, servicii care includ educația ori sănătatea, cum ar fi creșele, grădinițele sau cabinetele de medici de familie. Nu mă refer aici neapărat la construirea lor, dar măcar la planificarea din timp a acestora, astfel încât locuitorii din noile comunități care se dezvoltă în orașul nostru să beneficieze de servicii aproape de casă și să nu mai fie nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a le găsi. De asemenea, problemele de trafic pot fi rezolvate printr-un planning serios în cadrul Consiliului Local. Cu toții așteptăm cu nerăbdare terminarea autostrăzii Sebeș-Turda, dar autostrada nu este o rezolvare completă a problemelor traficului din Alba Iulia, cea mai mare parte a acestuia fiind trafic intern, de navetă. Spre exemplu, problema traficului rutier pe direcția Zlatna nu va fi rezolvată prin deschiderea autostrăzii Sebeș-Turda, astfel că va trebui să găsim soluții coerente, durabile pentru ca problemele acestea să dispară. De asemenea, o problemă cu mare impact asupra sănătății locuitorilor orașului nostru este găsirea unui raport optim între spațiile verzi plantate și spațiile construite. Trebuie reevaluată, din punct de vedere urbanistic, ușurința cu care se emit autorizațiile pe PUZ-uri și pe PUD-uri, unde regimul de înălțime este nepotrivit cu zona rezidențială respectivă. Nu poate exista o dezvoltare sustenabilă și durabilă a unui oraș fără un planning serios.”

Comunitatea PLUS Alba Iulia Cetate Piață reprezintă comunitatea cu cea mai mare densitate a populației din oraș. Suprafața construită cu destinația de locuințe este cea mai densă, însă funcțiunile complementare (cu excepția celor comerciale sau de prestări servicii) sunt reduse, ceea ce conduce la probleme sistemice inerente: volum mare de cetățeni care se deplasează spre locurile de muncă, copiii care merg spre unitățile de învățământ dar și persoane care vin spre zona cu cea mai mare densitate de spații comerciale din oraș – atât ca angajați cât și pentru cumpărături – dar mai ales prezența spitalul județean – a cărui activitate este amplificată de pletora de mici unități complementare private (farmacii, laboratoare de analize, diverse cabinete private). Un aspect aproape unic printre municipiile din România este explozia de extinderi de spații comerciale la parterul blocurilor pe domeniul public; acestea nu au un aspect unitar, sunt câteodată dezvoltate și pe verticală (un etaj sau chiar două peste parter) și dau acestei zone urbane un aspect nedorit, de bazar. În plus autorizarea acestora spre funcționare fără a verifica cum asigură acestea locuri de parcare pentru clienți nu face decât să sporească problemele sistemice ale cartierului. Printr-o exprimare plastică am putea spune că, de fapt, zona Revoluției – Bd Transilvaniei și străzile adiacente nu este decât un mare mall în aer liber care nu oferă și capacitățile de parcare ale acestuia, peste care se suprapune o mare masă de locuințe.

            Educația

Zona se bucură de prezența Școlilor generale nr 7 și nr 8, Liceul Sportiv, dar și a Liceului HCC și a Colegiului Tehnic Apulum ce potențial satisfac nevoile educaționale. Mitul unor așa zise ”școli bune” determină însă deplasarea elevilor spre alte zone ale orașului. Cu toate că regia de transport STP oferă servicii de calitate în oraș, ar trebui adoptat modelul Clujean de autobuze dedicate exclusiv transportului elevilor spre școli, cu optimizarea rutelor pentru a deservi exclusiv școlile.

            Sănătate

Potrivit descrierii din preambul cartierul cetate se bucură de prezența celei mai importante unități medicale din județ – Spitalul Județean Alba – dar și Policlinica municipală, cabinete private ale medicilor de familie, farmacii foarte numeroase, laboratoare de analize. Nevoile de sănătate sunt complet asigurate nu doar local ci și regional însă și în acest caz capacitatea de a primi vizitatori spre aceste centre medicale este demult depășită.

             Social

Două idei majore de abordat:

  • Tinerii petrec exagerat de mult timp în casă, fie datorită temelor excesive de la școală, fie datorită dependenței de internet. Totuși o cauză subtilă este și numărul foarte mic de zone urbane în care aceștia să se întâlnească și să socializeze în imediata proximitate a locuințelor. Locurile de joacă s-au diminuat sau s-au transformat în parcări, iar parcurile – chiar dacă există în vecinătatea comunității – nu au fost gândite urbanistic pentru a permite activităților specifice tinerilor ci, într-o manieră specifică decadelor trecute, exclusiv pentru promenadă. Ca măsură compensatorie ar fi necesară identificare de potențiale zone verzi și adaptarea lor pentru interacțiune în aer liber pentru toate vârstele.
  • Evenimente recente au relevat drama prin care trec persoanele singure, în depresie, izolate în locuințele lor, uitate de familie sau prieteni. Nimeni nu ar trebui să fie singur! Câte un centru comunitar care să identifice aceste persoane și să le canalizeze spre activități comune, spre socializare, cu asistența unor specialiști, ar trebi să existe în fiecare comunitate. Modelul pensionarilor șahiști care se adună în parc este, de fapt, modul spontan de a rezolva aceste probleme dar care, din păcate, nu satisface decât un număr redus de persoane.

            Cultură

Evenimentele culturale ale urbei sunt diverse și multiple, dar din nefericire sezoniere. Organizarea lor în perioada de vară, a vacanței, a concediilor duce la un sezon de toamnă – iarnă ”rece” din punct de vedere cultural. Localnicii sunt înfometați de spectacole, mai ales din categoria celor rare în Alba Iulia: teatru, balet, muzică. Găsirea de soluții pentru a programa astfel de activități, mai ales în sezonul rece, este de un real interes.

            Mediu

Procentual, zona Cetate are o importantă zonă verde: majoritatea imobilelor fiind construite în perioada comunistă au beneficiate de spații verzi largi în jurul blocurilor și plantările de atunci au dus la o vegetație arborescentă bogată ce aduce un important aport calității vieții. Cu toate că suprafețele s-au diminuat în ultimii ani în favoarea locurilor de parcare, spațiile verzi sunt totuși o prezență importantă. Ceea ce lipsește însă sunt parcurile, zone de relaxare și de socializare, mai ales că intervențiile urbane recente au favorizat pavajele în defavoarea gazonului. Trebuie identificate zonele cu potențial urbanistic spre a fi transformate în parcuri și descurajată pavelizarea. Grădinile verticale pe clădiri pot duce de asemenea la sporirea calității aerului cu diminuarea temperaturilor tropicale pe perioada de vară.

            Energie

Începând cu perioada de criză (2008 – 2009), când a fost o supapă pentru industria construcțiilor, anveloparea blocurilor pentru sporirea coeficienților de izolare termică (având ca efect economia de energie) a cunoscut o creștere explozivă. Aspectele negative sunt: materialele de slabă calitate folosite și cu mare risc de incendiu, executarea ne-autorizată a lucrărilor, aspectul neunitar al fațadelor rezultate (mai ales datorită locatarilor care nu au acceptat anveloparea), utilizarea de culori diferite de paleta inițială, stridente au condus la amplificarea aspectului de bazar (de care vorbeam mai sus) a orașului. Soluțiile de perspectivă sunt: o mai bună implementare a acestor programe de anvelopare, cu utilizarea de materiale certificate atât energetic cât și ca rezistență la incendiu, descurajarea intervențiilor singulare și ne-autorizate, armonizarea celor deja realizate.

            Urbanism

Din toate cele exprimate până acum rezultă cele mai importante probleme ale comunității: traficul și lipsa locurilor de parcare. Acestea sunt strâns interconectate.

  • Parcările rezidențiale și-au atins demult limita fizică. Concret, nu mai există spațiul necesar creării de parcări rezidențiale noi în zonele construite cu blocuri. Familiile au două, de multe ori trei mașini. Soluția de durată este de educare e cetățenilor pentru utilizarea mijloacelor de transport alternative: transport în comun (care, de altfel, este de bună calitate – poate având nevoie doare de o optimizare a rutelor), biciclete, etc. Regulamentele locale pentru parcări ar trebui să excludă posibilitatea parcării de lungă durată pe domeniul public a vehiculelor ce depășesc o anumită dimensiune (dube, microbuze, SUV-uri, remorci) sau a vehiculelor aparținând firmelor; toate acestea ar trebui să fie parcate în incinta proprie. De asemenea în zonele rezidențiale de densitate mică (locuințe individuale) apare fenomenul parcării autoturismelor pe stradă (în principal din comoditate) și nu în propria curte. Această tendință trebuie descurajată.
  • Parcările pentru vizitatorii spațiilor comerciale, de servicii sau a instituțiilor de sănătate sunt inexistente sau suprapuse cu cele rezidențiale, sau sunt rezolvate pe una din benzile de circulație ale bulevardelor. Rezolvarea acestora ar conduce și la o mai bună fluență a traficului. Pentru acestea trebuie identificate și realizate în cel mai scurt timp complexe de parcare sub / supra terane, care ar putea coperi într-o bună măsură și parcările rezidențiale din zonele critice
  • Traficul din cartierul Cetate prezintă probleme rezultate în principal din debitul ne-optimizat de vehicule. Sensurile giratorii dublate de semafoare nu sunt o idee prea grozavă, nesincronizarea semafoarelor și sensurile unice care debușează în străzi prea mici pentru a le prelua sunt de asemenea probleme majore. Implementarea unor măsuri rezultate din studii de trafic serioase se impune. Printre posibile abordări ar fi: regândirea sensurilor unice, interzicerea parcării de orice fel pe benzile de circulație ale bulevardelor, programarea aprovizionării de orice fel a spațiilor comerciale în afara orelor de vârf, semaforizare sincronizată smart, etc.

            Turism

Mulțumită lucrărilor de restaurare a Cetății Alba Carolina orașul a cunoscut o creștere importantă a volumului turistic. Acest aspect a condus la sporirea capacităților de cazare în unități mici (tip pensiune) sau foarte mici (apartamente în regim hotelier) ceea ce, teoretic, ar putea conduce la o creștere a veniturilor locale. Constatăm însă că puțini turiști hotărăsc să petreacă o noapte, sau un sfârșit de săptămână, preferând să viziteze cetatea și apoi să continue circuitul turistic în alte părți. Acest lucru se datorează și lipsei de modalități de petrecere a timpului liber (loisir) altele decât cele strict legate de vizitarea cetății sau a numărului mic de spații de alimentație publică de nivel ridicat pe care aceștia le caută. De pe urma turismului și micile afaceri creative ar putea profita prin vânzarea de suveniruri, artizanat, etc. Mai mult, turismul are un pregnant caracter sezonier în Alba Iulia, perioada de toamnă târzie – iarnă fiind aproape moartă. Trebuie deci încurajate micile afaceri și inițiative ce aduc plus valoare turismului în oraș, focalizarea pe evenimente de anvergură și în afara sezonului de vară, târgurile și festivitățile turistice ar trebui mai bine promovate regional și național pentru a face din Alba Iulia o destinație turistică de primă clasă.

Avem nevoie de energia ta! Avem nevoie de ideile tale !

Pentru înscrierea în Partidul PLUS, te invităm să completezi online adeziunea la www.ro.plus/adeziune. De asemenea, ne poți vizita și la sediul  Partidului PLUS Alba, în Alba Iulia, pe str. Trandafirilor, nr16, în fiecare zi de joi, începând cu ora 19.00.

Reconstruim România împreună cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și întreaga echipă PLUS.

 

 

 

Despre Redacția ProAlba 38451 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*