Noi amenzi, în urma celor mai recente controale ale ITM Alba

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 01.07.- 05.07.2024, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  42

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 614

Din care – femei :    283

Număr deficienţe constatate:    83

        Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :2 amenzi -5000 lei;

   Principalele deficienţe constatate în controale:

 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
 • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

       În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:     25

Număr deficienţe constatate:  15

Număr de măsuri dispuse  :     15

Angajatori sancționați:      5

Nr. sancţiuni aplicate: –    7 din care:

                                             –     2 amenzi-8500 lei;

–     5 avertismente;

Nr.evenimente comunicate : 2

Nr.evenimente in curs de cercetare :  3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Despre Redacția ProAlba 38448 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*