Municipalitatea aduce precizări și informații privind Cetatea Aiudului și situația actuală a clădirii fostului cinematograf ”Progresul”

primaria aiudAvând în vedere că în ultima perioadă au existat diferite articole de presă care din nefericire sunt nedocumentate, singura menire a acestora fiind aceea de a dezinforma opinia publică din municipiul Aiud, dorim să venim cu unele precizări și informații corecte privind Cetatea Aiudului și situația actuală a clădirii fostului cinematograf ”Progresul”.

În ceea ce privește Cetatea Aiudului, administrația publică aiudeană și-a îndreptat atenția în permanență, conștientă fiind de importanța acestui edificiu pentru turismul local, motiv pentru care au fost depuse toate eforturile pentru ca această construcție istorică să fie inclusă în lista patrimoniului cultural mondial. Conform studiului de fezabilitate ”Reabilitarea Cetății Aiudului”, aprobat prin HCL nr.251/25.09.2008, valoarea totală a investiției la Cetatea Aiudului se ridică la suma de 14.772.930 lei.  În anul 2014, de la Ministerul Culturii a fost alocată suma 1.000.000 lei, suma fiind folosită la executarea lucrărilor de intervenție de primă urgență la două turnuri: Turnul Cojocarilor, Turnul Tăbăcarilor, Castelul Bethlen și Muzeul de Istorie. Cele două turnuri ale Cetății au fost obiectul unei campanii de restaurare inițiate după anul 1960, campanie continuată și în anii următori,  mai exact până în anul 1977, când, din cauza desființării Direcției Monumentelor Istorice și a sistării preocupărilor pentru monumentele istorice la nivel național, lucrările de reabilitare a cetății au încetat. Potrivit explicațiilor proiectantului, în cadrul acestor intervenții s-a utilizat beton la partea superioară a turnurilor, fiind executate planșee din beton armat peste centuri, turnate asupra consolelor de piatră existente. Având în vedere că timp de jumătate de secol, nu au mai existat lucrări de reabilitare a cetății, degradările construcției au avansat, existând riscul unor desprinderi de zidărie și căderi de pietre. Proiectul intervențiilor din anul 2014, pe lângă consolidarea pereților cu metode nedistructive și materiale istorice, rezidirea bolților de cărămidă, întocmai după forma inițială, cu tehnologie tradițională, s-a referit și la refacerea în totalitate a părții superioare a turnurilor(console, planșeu, coronament, acoperiș). Structura acestora s-a propus să fie realizată din beton armat și zidărie de cărămidă din considerente de asigurare a stabilității construcției, conform normativelor în vigoare, în special normativele legate de cutremure. Cel mai important aspect, evitat din rea-credință de autorul articolului și doar pentru a dezinforma opinia publică, este acela că, proiectul autorizat în condițiile legii și avizele eliberate de Ministerul Culturii (nr.188/M/20.07.2011 și nr.92/2011) au fost respectate în totalitate.

În același timp, din respect pentru cititori și pentru toți aiudenii, și pentru ca informațiile să fie cât mai veridice, considerăm că semnatarul articolului ar fi trebuit să se adreseze reprezentanților autorităților aiudene, pentru a se informa despre stadiul lucrărilor de intervenții de urgență la Turnul Croitorilor, Turnul Olarilor și Kalendas. În cazul acestor turnuri, trebuie spus că de îndată ce vremea va permite vor fi demarate lucrările de reabilitare. În ceea ce privește clădirea fostului cinematograf ”Progresul”, după eforturi îndelungate din partea administrației aiudene, în data de 26 august 2015, Consiliul Local Aiud, a emis hotărârea nr. 160, privind preluarea din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor ”România-film” București, în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local Aiud. Cu această ocazie, a fost aprobat și Protocolul de predare-primire a cinematografului precum și Protocolul – cadru, propus de reprezentanții R.A.D.E.F, de predare a activului, urmând ca reprezentanții companiei să se deplaseze la Aiud pentru predarea efectivă. Și în această situație, informarea se oprește în acest punct, situația reală fiind total diferită de ceea ce a fost prezentat în conținutul articolului. Mai exact, trebuie spus că reprezentanții administrației locale, au trimis nenumărate adrese către compania R.A.D.E.F România-film, prin care s-a cerut să fie delegată o comisie sau o persoană abilitată, pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, pentru încheierea procedurii de predare – primire a imobilului și semnarea protocolului aferent. În sprijinul celor spuse, stă corespondența dintre primăria Aiud și compania R.A.D.E.F, în vederea urgentării procedurilor, dar și ultima adresă cu numărul 50939 din 18.12.2015 prin care reprezentanții primăriei înștiințează compania R.A.D.E.F că în cazul în care nu se dă curs solicitărilor de a se deplasa la Aiud, se va acționa compania în instanță, invocându-se ”obligația de a face”. Am considerat necesar să publicăm aceste informații deoarece așa cum am arătat la începutul comunicatului, în presa scrisă și online apar diverse articole, scrise după o precară documentare, articole care pot induce în eroare opinia publică. Pe cale de consecință, sugerăm tuturor acelor persoane care doresc să informeze cetățenii cu diferite aspecte de fapt și de drept, din urbea noastră, sa se documenteze corect, cu bună credință, sens în care le și stăm la dispoziție cu informațiile necesare. Nu am considerat și nu considerăm că suntem îndreptățiți să oferim ”lecții” nimănui, însă pentru a fi respectați și credibili trebuie mai întâi să ne respectam pe noi, cel puțin deontologic. Asigurăm și pe această cale, cetățenii Aiudului, de întreaga noastră deschidere și transparență, informându-i cu toate aspectele decizionale și administrative care se manifestă la nivelul unității administrativ teritoriale.

Biroul Comunicare şi Relaţii Publice

 

 

 

 

 

Despre Redacția ProAlba 32754 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*