Lansarea Proiectului cu titlul „Alba Iulia-Comunitate Locală Responsabilă.”

Alba Iulia

Primăria Municipiului Alba Iulia, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu FUNDAȚIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ – Filiala Cluj – Napoca și S.C. XEROM SERVICE S.R.L. a semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă, ID 105088.

Acest contract este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1- Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.

Obiectivul proiectului îl constituie mobilizarea și implicarea organizațiilor locale și a comunităților dezavantajate de la nivelul Municipiului Alba Iulia, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă acestea, printr-o abordare multisectorială.

Prin asumarea acestui obiectiv general, proiectul contribuie la implementarea noului instrument de dezvoltare teritorială propus de către Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală.

Valoarea totală a proiectului este de 222.128,41 lei din care asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 217,674.88 lei, iar contribuția solicitantului 2.864,53 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni, 01.07.2017 – 31.12.2017.

„Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

Despre Redacția ProAlba 32124 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*