Ioan Dîrzu, raport de activitate în mandatul 2016-2020. În slujba locuitorilor din județul Alba!

      Ultimii 4 ani au fost o continuă provocare atât pe plan personal cât și profesional. Am cunoscut sentimentul victoriei în urma votului masiv dat de români la alegerile din 11 decembrie 2016, dar și amăgirea în urma pierderii alegerilor europarlamentare și prezidențiale.

Indiferent de scorul politic, nu m-am oprit din munca mea de deputat, cumulând la data de 12 octombrie 2020  723 de materiale parlamentare și participarea la 3885 de voturi în plen. Acestea sunt doar niște numere, dar în spatele lor stă efortul continuu de a mulțumi așteptările cetățenilor județului Alba și de a răspunde fiecărei nevoie din județ.

Am încercat în acești 3 ani și jumătate să ating cât mai multe domenii, care exced pregătirii și intereselor mele profesionale (agricultură, medicină veterinară, administrație publică etc), și m-am implicat activ în promovarea educației, a culturii, a tinerilor și a sănătății publice. Mărturie sunt zecile de propuneri legislative, întrebări și interpelări care răspund doleanțelor legitime ale oamenilor.

Mărturisesc că este o adevărată onoare și responsabilitate să fiu deputat de Alba, că am apărat cum am putut eu mai bine interesele cetățenilor județului și sunt mândru și încrezător să continui munca nobilă de a fi vocea dumneavoastră în organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării!

Chiar dacă Parlamentul României este încă o instituție prea mult hulită de unii, nu trebuie să uităm că ea reprezintă inima democrației noastre constituționale iar parlamentarii, cu bunele și relele lor, nu sunt decât oglinda poporului român. Eu am jurat solemn să reprezint frumusețea și bunătatea oamenilor din județul Alba și să fac tot ce stă în puterea și priceperea mea, în calitate de parlamentar, pentru a crea o legislație care să le îmbunătățească net nivelul de trai, lucru deja realizat în guvernarea PSD 2016-2019.

Le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor, prietenilor și cetățenilor care m-au ajutat să construiesc atât de mult în acest mandat și să pot sta cu capul sus în fața dumneavoastră, prezentându-vă în continuare raportul meu de activitate din ultimii 3 ani și jumătate.

 1. Am inițiat 132 de propuneri legislative dintre care 59 au devenit legi
 1. Am inițiat modificarea art. 84 din Legea educației naționale astfel încât elevii să aibă transport local și județean gratuit, corectând abuzurile făcute de PNL prin OUG nr. 70/2020.
 2. Am inițiat completarea art. 111 din Legea educației naționale astfel încât elevii și profesorii să aibă internet și laptopuri gratuite pentru învățământul online.
 3. Am inițiat completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României  astfel încât candidatul ales la funcția de Președinte al României să depună jurământul de credință la Alba Iulia.
 4. Am inițiat o inițiativă Legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor până la data de 31 decembrie 2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare.
 5. Am inițiat propunerea legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale prin care se interzice majorarea taxelor de școlarizare a studenților pe durata  anului universitar 2019-2020 și a anului universitar 2020-2021.
 6. Am inițiat modificarea și completarea Codului penal în sensul majorării pedepselor pentru infracțiunile contra integrității sexuale și a eliminării obligativității plângerii prealabile pentru astfel de infracțiuni.
 7. Am inițiat  modificarea Codului muncii în sensul în care , pe durata stării de urgență, să beneficieze de o indemnizație de șomaj de 75% din salariul de bază și să nu mai plătească contribuția la asigurarea socială.
 8. Am inițiat o propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate.
 9. Am inițiat o propunere legislativă privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile.
 10. Am inițiat modificarea art. 257, alin. (4) din Codul penal, în sensul creșterii cu jumătate a limitelor de pedeapsă  dacă  infracțiunea de ultraj este săvârșită împotriva profesorilor și medicilor. În acest sens, îmi doresc ca cele două categorii profesionale să fie la fel de bine protejate de legea penală precum polițiștii.
 11. Am inițiat o propunere legislativă de modificare și completare a Codului fiscal, în sensul scutirii jurnaliștilor și tehnicienilor de radiodifuziune  și televiziune de la plata impozitului pe venit și cumularea veniturilor din contractul de muncă cu contractul de drepturi de autor. Prin această inițiativă se susține activitatea de jurnalism și se promovează libertatea de exprimare.
 12. Am inițiat o propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducţie, ce urmărește asigurarea și dezvoltarea continuității fermelor de suine din cele două rase și crearea unei scheme de sprijin din partea statului pentru crescători.
 13. Am inițiat modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, în sensul în care să fie permisă vânarea cormoranilor mari care afectează amenajările piscicole din România și producția națională de pește.
 14. Am inițiat o propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari, în sensul în care să se poată redobândi dreptul de proprietate al terenurilor forestiere pentru vechii proprietari și moștenitorii lor, fără a afecta dreptul dreptul de proprietate al statului român obținut în mod legitim înainte de anul 1948.
 15. Am inițiat modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea şi serviciile de piaţă, în sensul standardizării lor cu normele de la nivelul Uniunii Europene și asigurarea unor servicii de calitate pentru cetățeni.
 16. Am susținut și votat Legea sistemului  public de pensii. Legea prevede creşteri etapizate ale punctului de pensie până în anul 2021, astfel: 2019 – 1.265 de lei, 2020 – 1.775 de lei, 2021 – 1.875 de lei.
 17. Am inițiat modificarea Legii Zilierilor, lege menită să asigure transparența și să faciliteze lucrul fermierilor. Am votat noua forma a legii în care am introdus o nouă prevedere privind perioada de muncă și am extins domeniile în care zilierii pot fi angajați. Astfel, perioada se extinde de la 90 de zile la 180 de zile la același beneficiar dacă sunt efectuate de zilier activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul legumicol, viticol și pomicol.
 18. Am inițiat și votat Legea pentru a înlesni posibilitatea asfaltării drumului care duce spre Domeniul Schiabil Șureanu.
 19. Am inițiat o propunere legislativă în Parlamentul României prin care se acordă gratuitate la înscrierea la facultate pentru copiii personalului nedidactic și contractual din grădinițele, școlile și liceele din România. Această propunere legislativă este susținută de 360 de persoane având calitatea de personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și contractual din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Alba, membre ale Sindicatului Liber din Învățământ Sebeș – afiliat la Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”.
 20. Am inițiat o propunere legislativă care dorește să faciliteze accesul la justiție pentru români. Se vor acorda mai multe facilități pentru ajutorul judiciar în materie civilă pentru copii și tinerii aflați în întreținere, pe perioada finalizării studiilor, pentru persoanele care dovedesc incapacitatea obiectivă de plată cauzată de starea materială, toți aceștia fiind scutiți de plata taxei judiciare de timbru în materie civilă.
 21. Am inițiat modificări substanțiale la Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, aducând-o la standardele europene în materie și garantând integritatea fizică și  psihică  a animalelor.
 22. Am inițiat modificarea legii nr.33/1996 cu o nouă măsură de încurajare a tinerilor de până la 35 ani din Munții Apuseni, care au dreptul, de acum, la 50 de metri cubi de lemne pentru construcții, în baza carnetului de moț.
 23. Am inițiat și promovat Noua Lege a Zootehniei, care are ca obiective creşterea şi ameliorarea genetică a populaţiilor de animale, conservarea fondului genetic al speciilor autohtone şi menţinerea diversităţii genetice a populaţiilor de animale şi a altor specii de interes zootehnic.
 24. Am inițiat propunerea pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, am susținut și votat această lege utilă pentru prestatorii dar și pentru beneficiarii din domeniul agriculturii.
 25. Am inițiat și votat Legea privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană. Această lege ca obiect, facilitarea accesului la finanţare în vederea realizării de investiţii pentru înfiinţarea centrelor. Prin program se instituie o schemă de finanţare prin care fermierii/ beneficiarii primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale realizării de centre de colectare a laptelui în zona montană.
 26. Am votat astăzi Legea pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană. Statul va acorda 1 miliard de euro prin noua Lege a muntelui, proiect pe care l-am inițiat încă de anul trecut, pentru asigurarea, valorificarea durabilă a resurselor muntelui, conservarea peisajului şi a biodiversităţii, dar şi pentru dezvoltarea activităţilor economice specifice zonei.
 27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni;
 28. Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. şi pentru modificarea unor acte normative;
 29. Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş;
 30. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare;
 31. Legea muntelui;
 32. Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale;
 33. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane.
 34. Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 35. Legea privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti;
 36. Lege pentru realizarea Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia;
 37. Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti;
 38. Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013;
 39. Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară; 
 1. Am formulat 412 întrebări și interpelări către membrii Guvernului în probleme precum:
 • Măsurile MAI pentru combaterea inundaţiilor de pe teritoriul judeţului Alba;
 • Măsuri pentru agricultura din judeţul Alba;
 • Continuarea speculei în domeniul HORECA;
 • Gestionarea problemelor din educaţie din judeţul Alba pe perioada pandemiei de Coronavirus;
 • Situaţia infectării cu COVID în Ocna Mureş, judeţul Alba;
 • Procedura operaţională privind tratarea cazurilor de Coronavirus;
 • Respectarea normelor de igienă şi securitate în muncă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Redeschiderea spitalelor din Zlatna şi Baia de Arieş;
 • Nereguli în documentaţia de atribuire Centrul de colectare selectivă a deşeurilor de la Galda de Jos;
 • Preţul măştilor şi dezinfectanţilor;
 • Sprijinul financiar de care a beneficiat județul Alba pentru combaterea Coronavirusului;
 • Am solicitat ministrului Justiției să vină cu soluții legislative privind reprimarea clauzelor abuzive din contractele comerciale;
 • Combaterea activităţilor de muncă nelegale efectuate de minori;
 • Calitatea serviciilor prestate de operatorul serviciului public de canalizare şi apă din Alba Iulia;
 • Stadiul aplicării majorărilor salariale pentru profesori;
 • Respectarea normelor privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;
 • Punerea în funcţiune a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos;
 • Protejarea locuinţei familiale a debitorului;
 • Protecţia clienţilor serviciilor de taximetrie;
 • Funcţionarea Programului „Prima Casă”;
 • Scumpirea accizelor la carburanţi;
 • Am solicitat ministrului Afacerilor Interne activarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru despăgubirea cetățenilor afectați de inundațiile din județul Alba, repararea sistemelor de comunicații și infrastructură rutieră;
 • Calitatea apei potabile în municipiului Alba Iulia;
 • Programe de investiţii publice de tip greenfield în domeniul industriei metalurgice şi valorificarea resurselor minerale;
 • Respectarea de către UAT Alba Iulia a Legii asistenţei sociale;
 • Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară;
 • Valoarea subvențiilor în agricultură acordate în județul Alba;
 • Situaţia profesorilor metodişti angajaţi la Casa Corpului Didactic;
 • Stadiul implementării Programului național de cadastru și carte funciară;
 • Funcţionarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2;
 • Calitatea serviciilor CFR Călători;
 • Contracararea declaraţiilor revizioniste ale unor oficiali maghiari;
 • Implicarea statului român în dezvoltarea unei bioeconomii durabile;
 • Diminuarea impozitelor şi taxelor în agricultură;
 • Creşterea salariului minim pe economie la 2.552 lei/lună;
 • Noile medicamente pentru tratarea tipurilor de cancer;
 • Nereguli constatate la operatorul serviciului public de canalizare şi apă Alba Iulia;
 • Insuficienţa testerelor de glicemie pentru persoanele de peste 18 ani
 • Stadiul de pregătire al Centenarului Marii Uniri
 • Reabilitarea DN 74 și DN 75
 • Reabilitarea și modernizarea spitalelor din Abrud și Câmpeni, jud. Alba
 • Înfiinţarea şi dezvoltarea Centrului Naţional de Cercetare al Marii Unirii
 • Înfiinţarea Teatrului „1 Decembrie 1918” la Alba Iulia
 • Modernizare DJ704, DJ 709K – drumuri ce fac legătura între DN 7C şi Domeniul schiabil Şureanu, total lungime 23,65 km;
 • Stadiul lucrărilor la autostrada Sebeş-Turda;
 • Oportunitatea continuării magistralei de gaz Zlatna-Arieşeni;
 • Reabilitarea drumurilor naţionale DN 74, DN 74A şi DN 75;
 • Comemorarea patriotului Ion Arion;
 • Tratamentul subvenţionat pentru bolnavii de diabet zaharat;
 • Calitatea apei potabile în judeţul Alba;
 • Măsuri de sprijin în agricultură pentru locuitorii Munţilor Apuseni.
 1. În total, din decembrie 2016 până în prezent, am  inițiat și formulat  723 de materiale parlamentare, dintre care: 115 de luări de cuvânt în 72  de ședințe,  55 de declarații politice rostite în plenul Camerei Deputaților, 133 de propuneri legislative dintre care 59 sunt promulgate legi, 412 întrebări și interpelări adresate Guvernului și 7 moțiuni semnate. De asemenea, tot în această perioadă, am participat la 3885 de voturi finale electronice. 
 1. Sinteza activității parlamentare
 • Am avut peste 320 de declarații politice, comunicate și intervenții în presa scrisă și online, la nivel național și local;
 • Am susținut dublarea alocațiilor copiilor începând cu 1 august 2020 de la 150 lei la 300 lei/lună;
 • Am formulat amendamente la proiectul de aprobare a OUG 70/2020 pentru a garanta continuarea existenței serviciului de transport public local și județean;
 • Am formulat amendamente la legea prin care terenurile agricole nu se vor mai vinde străinilor.
 • Am interpelat autoritățile administrației publice locale (Prefect, Consiliul Județean, Primăria Alba Iulia) privind modul în care au gestionat criza de Coronavirus în județul Alba și municipiul Alba Iulia.
 • Am primit sesizări din partea cetățenilor victime ale abuzurilor guvernării PNL și i-am îndrumat către autoritățile competente;
 • Am exercitat controlul parlamentar asupra activității defectuoase a Guvernului în domeniile sănătate publică, administrație locală, agricultură, educație, tineret și infrastructură.
 • Am formulat amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție și proiectul de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei;
 • Am formulat amendamente la Legea pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative;
 • Am formulat amendamente la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind statutul personalului silvic și la Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice;
 • Am participat la întâlniri și grupuri de lucru cu sute de fermieri și agenți economici din județul Alba, colectând problemele acestora și încercând să găsim soluțiile legislative corecte;
 • Am formulat amendamente la Legea privind Programul Naţional de Dezvoltare a Turismului „Schi în România” și am extins zonele din județul Alba unde se vor dezvolta cu prioritate domenii schiabile sau se vor organiza alte sporturi de iarnă. Noua listă este compusă din:Abrud, Arieşeni, Baia de Arieş, Zlatna, dezvoltarea zonei turistice „Ursoaia” (comuna Horea, Gârda de Sus, Albac), Munții Șureanu (Poarta Raiului), Munții Apuseni, Munții Metaliferi, Munții Bihariei, Munții Bihorului, Muntele Găina, Muntele Mare, Munții Trăscăului.
 • Am participat la reuniunea informală a miniștrilor agriculturii din statele membre UE, cu prilejul Președinției Consiliului UE, întâlnire care a avut loc în inima Transilvaniei, la Alba Iulia
 • Am participat lunar la emisiuni televizate destinate politicii agricole și dezvoltării rurale.
 • Am participat la conferința interparlamentară dedicată Politicii Agricole Comune și politicii de coeziune, militând pentru păstrarea bugetului PAC, în cadrul exercițiului financiar multianual post 2020, și neplafonarea plăților directe acordate prin intermediul PAC.
 • Am organizat mai multe mese rotunde cu peste 800 de de fermieri și crescători de animale din județul Alba, întâlniri la care au participat și membri ai Guvernului României.
 • Am organizat o serie de dezbateri și întâlniri de lucru între primarii județului Alba, pe de o parte, și membri ai echipei guvernamentale, pe de altă parte, în vederea soluționării problemelor locale și a implementării proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2;
 • Am participat lunar la emisiuni televizate destinate politicii agricole și dezvoltării rurale.
 • Am facilitat și sprijinit organizarea, la Alba Iulia, cu ocazia Centenarului, a ședinței Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților și o ședință solemnă a Guvernului României;
 • Am inițiat și sprijinit, cu ocazia Centenarului, expunerea bustului lui Avram Iancu, simbol al identității naționale din Transilvania, în sediul Guvernului României.
 • Am formulat amendamente la Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 privind transportul public de persoane, astfel încât toți elevii și studenții să aibă direct tariful redus la achiziționarea titlului de călătorie, câștigând timp și bani prin faptul că nu mai trebuie să meargă să-și deconteze cheltuiala cu tariful întreg.
 • Am formulat amendamente la Legea internship-ului astfel încât să se asigure ca și profesiile liberale să poată organiza stagii de internship. Am urmărit să asigur echitatea socială și drepturi suplimentare pentru intern.
 • Am efectuat 51 de amendamente la Codul administrativ al României și alte zeci de amendamente la inițiativele legislative din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și serviciilor specifice;
 • Am organizat și desfășurat trei vizite de studiu în cadrul Parlamentului României cu tineri și aleși locali din cadrul județului Alba.
 1. Demnități în cadrul Parlamentului României
 • Dețin funcția de vicelider de grup parlamentar al Partidului Social Democrat în Camera Deputaților;
 • Exercit funcția de vicepreședinte al comisiei parlamentare permanente pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților;
 • Sunt președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Austria;
 • Sunt membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Canada și al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei.
 • Am fost membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului.

Mai multe detalii despre activitatea mea parlamentară puteți afla accesând următorul link de pe pagina Camerei Deputaților: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=95&leg=2016&cam=2. În continuare, aștept problemele, sugestiile și criticile constructive ale albaiulienilor la adresa ioan.dirzu@cdep.ro  sau vizitând sediul biroului parlamentar din Alba Iulia.

Ioan Dîrzu

Deputat PSD de Alba

 

Despre Redacția ProAlba 31300 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*