Informare potențiali membri Grup Tinta “R O S E – Responsabilitate – Oportunitate – Sustenabilitatea Economică” Contract POCU /449/4/16/128613

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: “Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto sustenabilă deoarece își propune îmbunătățirea practicilor de sprijinire a antreprenoriatului social, prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii adresate celor interesați in dezvoltarea de inițiative specifice economiei sociale.

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială din Regiunea Centru in scopul facilitarii accesului la ocuparea forţei de muncă prin infiintarea a 22 intreprinderi sociale pe parcursul a 24 de luni. Va avea loc astfel asigurarea contributiei la promovarea unei societati incluzive si coezive in regiunea tinta prin dezvoltarea si mentinerea întreprinderile sociale in vederea facilitarii integrarii sociale si profesionale a persoanelor nou angajate in structurile nou create, precum si prin oferirea catre beneficiarii proiectului a unui suport integrat cuprinzand servicii de consiliere, formare profesionala, consultanta si asistenta.

La nivel practic, proiectul, in parteneriatul sau de ansamblu, va genera 22 intreprinderi sociale care vor avea propria identitate si un sediu propriu si 6 locuri de munca create in cadrul fiecareia. Prin actiunile desfasurate de catre acestea, vom urmari ca cel putin 15% din planurile de afaceri finanţate prin intermediul schemei de minimis să propună activităţi ce vor promova concret sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor si să propună măsuri ce vor promova concret inovarea sociala si nediscriminarea. De asemenea, ne dorim ca, odata create, intreprinderile sa furnizeze pe piata bunuri si servicii in varianta antreprenoriala inovatoare, utilizandu-se cu predilectie excedentele in scopuri sociale si pentru autosustinere conducand la o gestionare responsabila si transparenta, ducand pana la asocieri intre angajati, clienti sau alte parti interesate.

Grupul tinta al proiectului este format din 105 persoane care intenționează să înființeze o intreprindere sociala regiunea Centru, judetul Alb și isi  au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Centru

Structura grupului tinta in functie de statutul pe piata muncii si localizare:

– 60 angajati inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta

– 45 persoane din zonele rurale (in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013). Dintre acestia, prin participarea la concursul de planuri de afaceri, vor fi selectate 22 persoane pentru a deveni antreprenori in economia sociala. Intreprinderile infiintate vor fi din mediul rural (12 intreprinderi) si din mediul urban (10 intreprinderi). 

SOLICITANT: ASOCIAŢIA „ROMANIAN SOUL ENTITY”

PARTENER 1: SC AMD SERVICES SRL

PARTENER 2: SC GEORGIA CATERING SRL

Informatii suplimentare si formulare se pot solicita la adresa asociatiarose@gmail.com.

Despre Redacția ProAlba 38450 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*