Continuă amenzile aplicate de ITM Alba, la firmele din județ. Rezultatele celor mai recente controale

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 23.10.- 27.10.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  34

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1586

Din care – femei :  446

Număr deficienţe constatate: 79

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : –  3 din care :

                                                        –    1 Amenda – 1.500 lei ;

                                                         –   2 Avertismente.                                                        

Principalele deficienţe constatate în controale:

 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
 • mi se păstrează în punctele de lucru copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   19

Număr deficienţe constatate:  39

Număr de măsuri dispuse  :     39

Angajatori sancționați:    11

Nr. sancţiuni aplicate: –   22  din care:

                                              –   2 amenzi -8.000 lei;

                                                – 20 avertismente;         

          Nr.evenimente în curs de cercetare :    4

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale: 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Începînd cu data de 28.08.2023, ITM Alba  desfășoară o campanie de control privind modul   în care se respectă legislația în domeniul securității și sănătății în muncă în industria extractivă de suprafață. Controalele se vor desfășura pînă în data de 31.10.2023.

În perioada 27.10 – 15.12.2023 se desfășoară Campania națională privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă la centrele rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală.

 

Despre Redacția ProAlba 35839 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*