Comunicat de presa de închidere a proiectului „Administrație deschisă pentru cetățenii municipiului Sebeș”, POCA 136017

Data 07.06.2023

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT „ADMINISTRAȚIE DESCHISĂ PENTRU CETĂȚENII MUNICIPIULUI SEBEȘ” COD SIPOCA: 855/136017

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SEBEȘ

Municipiul Sebeș, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului „Administrație deschisă pentru cetățenii municipiului Sebeș” cod SIPOCA/MySMIS: 855/136017, finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în simplificarea accesului la servicii pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale și în creșterea eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Sebeș, județul Alba, din Regiunea Centru, prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației prin digitizarea arhivelor și implementarea unor sisteme informatice pentru eficientizarea serviciilor de bază de la nivelul Municipiului Sebeș.

2. Îmbunătățirea compețentelor profesionale a unui număr de 30 persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul UAT Municipiul Sebeș pe teme specifice, stabilite în urma unei analize de nevoi.

Valoarea totală a proiectului: 2.466.945,02 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 2.417.606,12 lei

Contribuție proprie: 49.338,90 lei

Perioada de implementare 36 luni: iulie 2020 – iulie 2023.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Rezultate obținute:

  • Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate.
  • Rezultat proiect 1 – 6.000 de unități arhivistice digitizate.
  • Rezultat program 5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.
  • Rezultat proiect 3 – 30 de angajați ai UAT Municipiul Sebeș instruiți.
  • Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate
  • Rezultat proiect 2 – Implementarea de sisteme informatice pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și eficientizarea serviciilor de bază și partajate.

Date de contact:

Manager de proiect,

EKART JELMĂREAN Felix

proiectesebes@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Despre Redacția ProAlba 35838 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*