Anunț privind o nouă procedură de atribuire a autorizațiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 14 aprilie 2017

taxiÎn vederea respectării prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria municipiului Aiud  face următorul anunț:

 1. a) conform HCL nr.161 /26.08.2015, numărul maxim de autorizații taxi ce pot fi atribuite pe raza municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizația cu nr. de ordine 072;
 2. b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 06.2017;
 3. c) solicitantul autorizației taxi este “PFA SUHOVERSCHI DORIN”;
 4. d) pentru a obține o autorizație taxi din partea autorității de autorizare în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 38/2003, modificată şi completată, solicitantul trebuie să depună următoarele documente  în copie:

– autorizația de transport emisă de primărie;

– certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

– certificatul  de agreare valabil prin vizare anuală;

– buletin  metrologic;

– dovada fiscalizării aparatului de taxat;

– asigurarea persoanelor şi bagajelor;

– dovada apartenenței la o asociație profesională;

– declarație pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;

 1. e) data anunțării rezultatului atribuirii: 30.06.2017;
 2. f) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi: 30.06.2017;
 3. g) acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obținut punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferențiate în ordinea descrescătoare a capacității cilindrice a motoarelor.

Criteriile de departajare vor fi:

 1. a) vechimea autovehiculului de la data fabricației;
 2. b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;
 3. c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalație pentru aer condiționata;
 4. d) vechimea în ani de când transportatorul desfășoară autorizat activitatea de transport respectivă;
 5. e) gradul de protecție a pasagerului/pasagerilor, respectiv existența airbagurilor pentru pasagerul din fată/pasagerii din spate;
 6. f) efortul investițional al transportatorului autorizat, definit de modul de deținere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;
 7. g) posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;
 8. h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt:

– dispozitiv GPS de monitorizare;

– dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;

– perete despărțitor între conducătorul auto şi clienții;

– dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.

 

 

 

 

Despre Redacția ProAlba 35877 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*