Anunț finalizare proiect ” Diversificarea activității Vertical Graphic SRL prin achiziționare linie tehnologică pentru fabricarea articolelor de papetărie”

Vertical Graphic SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Brădișor, nr. 5, județul Alba, a finalizat implementarea proiectul “Diversificarea activității Vertical Graphic SRL prin achiziționare linie tehnologică pentru fabricarea articolelor de papetărie”, cod MySMIS 112239, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul cu o valoare totală de 1.327.668,57 lei a fost implementat în perioada 20 aprilie 2018 – 31 martie 2019 și a beneficiat de finanțare nerambursabilă în valoare de 888.486,09 lei, din care 755.213,18 lei reprezintă valoare nerambursabilă acordată din FEDR, iar 133.272,91 lei valoarea nerambursabilă acordată din bugetul național. Proiectul a fost implementat la sediul sociel/punctul de lucru din Alba Iulia, str. Brădișor, nr 5, județul Alba. Obiectivul general al proiectului este acela de diversificarea activității societății pe piață într-un domeniu competitiv, cum este cel al fabricării articolelor de papetărie, urmărindu-se astfel dezvoltarea durabilă a societății, prin creșterea competitivității și productivității, prin achiziția unei linii tehnologice pentru fabricarea articolelor de papetărie și îmbunătățirea calității serviciilor față de cele existente pe piață, precum și prin accesul pe noi piețe în domeniul de activitate propus prin proiect. La îndeplinirea obiectivului general al proiectului, concură obiectivele specifice asumate de  Vertical Graphic SRL, constând în asigurarea dotării cu utilajele necesare, asigurarea resurselor umane necesare operării acestora prin crearea a trei noi locuri de muncă și mentinerea locurilor de munca existente.

Impactul implementării proiectului se resimte dincolo de dezvoltarea economică a întreprinderii beneficiare, și la nivelul comunității în care aceasta activează, local și regional, prin creșterea numărului de investiții, crearea de noi locuri de muncă și sporirea satisfacției beneficiarilor direcți și indirecți ai acestor activități, fie că aceștia sunt clienți, furnizori, angajați ai societății și familiile acestora.

Despre Redacția ProAlba 31360 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*