Anunț de presă

12.07.2023

Comunicat de presă privind începerea proiectului POC 4.1.1.BIS ” Extinderea și diversificarea capacități de producție în scopul refaceri capacități de reziliență”

Societatea ADRIAN COMSERVICE SRL, CUI 10677146, înregistrată sub numărul J01/156/1996  la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectul cu titlul ” Extinderea și diversificarea capacități de producție în scopul refaceri capacități de reziliență”, Cod SMIS 159016, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Granturi de investiții sub formă de ajutor de stat, Acțiunea 4.1.1 BIS – Investiții în retehnologizare în domeniul alimentar

Proiectul se derulează de la data de 27.12.2022, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Valoarea proiectului este de 1.081.185,7186  lei, din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 598.891,60  lei, echivalentă cu 70% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general la proiectului îl reprezintă realizarea de investiții în domeniul curent de activitate al societății în vederea refacerii capacității de reziliență.

Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Extinderea și diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului si calității producției la cerințele pieței până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.  Având in vederea necesarul de consum al populației, investiția propusa de beneficiar  va contribui la creșterea cantității de carne de porc de calitate oferita la preturi competitive. Asigurarea de către societate a unor produse de calitate va fi garantata de condițiile  de achiziție a materiei prime de calitate.
  2. Achiziția de echipamente tehnologice care vor reduce consumurile de energie față de situația existentă până la finalul perioadei de implementare. Investiția va respecta legislația românească armonizata cu normele europene. Achizițiile propuse au parametri de funcționare performanți, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului înconjurător prin prevenirea si controlul integrat al poluării, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
  3. Digitalizarea activității prin achiziția sisteme integrate de hard şi soft de  automatizare a activității IMM-ului, respectiv achiziția de echipamente IT și echipamente tehnologice care au încorporate softuri pentru automatizarea activității până la finalul perioadei de implementare. Achiziția a 2 sisteme portabile și a 7 echipamente tehnologice care au încorporate softuri pentru automatizare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

Diversificarea producției de carne prin realizarea de minim 2 noi produse ca urmare a implementării proiectului

Achiziția de minim 7 echipamente care sunt încadrate in categoria de creștere a eficienței energetice prin reducerea pierderilor de energie în interiorul procesului de producție și la un consum mai mic pentru fiecare unitate de produs.

Achiziția a 2 sisteme portabile suport pentru organizarea si automatizarea fluxului tehnologic.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

Persoană de contact: 

ADRIAN ELECFI

ADRIAN COMSERVICE SR                                 

elecfiadelina@gmail.com,

078823777

Despre Redacția ProAlba 35838 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*