Amenzi de 26.000 de lei, în urma celor mai recente controale ale ITM Alba

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 29.08.- 02.09.2022, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.  

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  26

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 255

                  Din care – femei : 140

Număr deficienţe constatate:    45

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 4

                              -din care:          –   2 avertismente.

                                             –   2 amenzi in valoare de 22.000 lei (din care 1 amendă de 20.000 lei      pentru 1 persoană depistată in lucru fără forme legale de angajare – art.260 alin.1.lit.”e” C.M.).       

      Principalele deficienţe constatate în controale :

       primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de  muncă;

       neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă

       Contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

       neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

       neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

       nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

       neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

       dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

       nu a fost întocmită programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    16

Număr deficienţe constatate:  23

Număr de măsuri dispuse  :     23

Angajatori sancționați:            16

          Nr. sancţiuni aplicate: –    23 din care

                                               – 22 avertismente;

                                                   –  1 amendă  in cuantum de 4.000 lei.

            Nr.evenimente în curs de cercetare :     3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

 Principalele deficienţe stabilite în controale :

       Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

       Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

       Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

       Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

       Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

       Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

       Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Despre Redacția ProAlba 31360 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*