26 aprilie: Ședinţă publică ordinară a Consiliul Local al Municipiului Sebeş. Consultă proiectul ordinii de zi!

Primarul  Municipiului Sebeş, în temeiul prevederilor art.  39 alin.1 din Legea administraţiei  publice locale  nr. 215/2001, republicată în 2007, în  baza art. 68 din  aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Se convoacă , Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş , jud. Alba în şedinţă publică ordinară în data de 26.04.2017, ora 14,oo.

Şedinţa va avea loc în sala 17 a Primăriei Sebeş , având următorul :

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Contului de execuţie a Bugetului general centralizat  al Municipiului Sebeş pe anul 2016,precum şi a Situaţiilor financiare  ale Municipiului Sebeş la data de 31.12.2016.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local, a principalelor           atribuţii ale membrilor comisiei şi a componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor            în Municipiul Sebeş, ediţia 2017şi incetarea valabilităţii            HCL nr.52/24.03.2015 pentru aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor            în Municipiul Sebeş, ediţia 2015 .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea numărului maxim de autorizaţii            taxi care pot fi atribuite de către Municipiul Sebeş conform H.C.L. 24/2009, modificată prin HCL nr. 228/2013            şi a declanşării unei noi proceduri de atribuire a unui număr de 4 autorizaţii taxi.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin acordul de voinţă a părţilor contractante a Contractului de închiriere – cabinet medical Nr. 59/13.08.2013.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii valorii de vanzare pentru mijlocul fix – „Teren curti constructii Sirini CF 80599”, in suprafata de 6.232 mp, inregistrat in domeniul privat al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 81334 si pentru mijlocul fix – „Teren neproductiv CAD 184″ in suprafata de 12.349 mp (format din doua loturi lipite, respectiv: lotul in suprafata de 3.688 mp inscris in CF 80867 Sebes si lotul in suprafata de 8.661 mp inscris in CF 80868 Sebes), inregistrat in domeniul privat al Municipiului Sebes, ce au făcut obiectul Contractului de servicii nr. 4/6723/16.02.2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a           Municipiului Sebeş şi a Planului de mobilitate urbană durabilă a Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Planului de acţiune pentru energie durabilă – PAED- al Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii”Modernizare  străzi :Unirii şi Grădinilor, Petreşti, Municipiul Sebeş”- proiect  nr. 008/07.2016.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 249/2014.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.1/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C.         TOTAL         NSA         S.R.L.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.2/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C. TOTAL         NSA         S.R.L.

Proiect: ini™iator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.3/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C. TOTAL         NSA         S.R.L        .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.4/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C. TOTAL         NSA         S.R.L.

 

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim  pentru valorificarea prin vânzare directă, a masei  lemnoase gestionată de către Ocolul Silvic Sebeş R.A.,producţia anului 2017.

Proiect: iniţiator Primar

sebes

 

Despre Redacția ProAlba 37533 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*