11 iulie, Ziua Inspecției Muncii. Instituția aniversează 25 de ani de la înființare în structura sa actuală

Legea nr. 337 adoptată în luna decembrie 2018, care reglementează statutul inspectorului de muncă, instituie data de 11 iulie ca fiind Ziua Inspecției Muncii, în acest an, instituția aniversând 25 de ani de la înființare în structura sa actuală. Această zi este marcată, anual, prin acțiuni de conștientizare a prevederilor legislative în vigoare, menite să promoveze munca sigură și decentă.

Inspecţia Muncii şi Inspectoratele Teritoriale de Muncă au preluat atribuţiile care reveneau Camerelor de Muncă din cadrul D.G.M.P.S., conform prevederilor Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările ulterioare, precum şi atribuţiile Inspectoratelor de stat teritoriale pentru protecţia muncii stabilite de Legea protecţiei muncii nr.90/1996 şi de alte acte normative.

Prin Legea nr.108/1999 (M.Of.nr.283/1999) a fost înfiinţată si organizată Inspecţia Muncii, funcționând ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, îndeplinând funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii și în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, respectiv:

  • Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.
  • Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala. Acestea privesc securitatea si sanatatea salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.
  • Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.
  • La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.
  • Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.

În exercitarea atribuțiilor sale generale și specifice, Inspecția Muncii se raportează la una dintre funcțiile sale generale, aceea de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, informarea acestora şi a lucrătorilor asupra modului în care se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă, îndeplinind, în aceeași măsură și un rol instructiv prin numeroase campanii de conștientizare și prevenire.

Ne dorim să menținem, în continuare, un nivel înalt de încredere în rândul angajatorilor și angajaților, să răspundem prompt solicitărilor cetățenilor, să fim mai buni, mai responsabili, mai performanți pentru asigurarea unei munci sigure și decente.

La mulți ani Inspecția Muncii!

La mulți ani tuturor inspectorilor de muncă pentru munca desfășurată de-a lungul timpului, pentru răbdare și perseverență!

 

Despre Redacția ProAlba 38340 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*