Violenta pe stadioane pedepsita aspru. Afla cum trebuie sa te comporti la un meci

Jandarmeria Alba a dat publicitatii un comunicat de presa legat de modificarile aduse legii privitoare la prevenirea si combaterea violentei in sport. Acestea au intrat in vigoare incepand cu returul campionatului de fotbal din acest an.

Asadar, spectatorilor le este interzis:

– să pătrundă în arena sportivă, în stare vădită de beţie, manifestată prin vorbire incoerentă, mers sinuos şi dificultăţi de orientare temporal-spaţială. Legea prevedea anterior termenul de stare vădită de ebrietate. Sancţiunea contravenţională a rămas aceeaşi: amendă de la 250 la 750 de lei, sau prestarea a 100-150 de ore de muncă în folosul comunităţii, la care se adaugă sancţiunea complementară de interzicere a accesului pe stadioane pe o perioadă de 6 luni.

– să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive. În acest caz sancţiunea a fost redusă, cuantumul amenzii fiind cuprins între 500-1500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de muncă în folosul comunităţii, la care se adaugă sancţiunea complementară de interzicere a accesului pe stadioane pe o perioadă de 1 an.

pătrunderea pe suprafaţa de joc, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare  de la şase luni la un an şi interzicerea accesului pe stadioane pe o perioadă de la 1 an la 2 ani. Conform noilor prevederi ale legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani, deţinerea, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie.

În ceea ce priveşte organizatorul competiţiei sportive, acesta are obligaţia să stabilească şi să aducă la cunoştinţa spectatorilor locurile unde este permisă amplasarea materialelor de publicitate vizuală. În caz de nerespectare a acestei prevederi, organizatorul riscă o amendă între 10.000 şi 30.000 lei. La meciurile cu grad de risc ridicat, organizatorul trebuie să asigure personalizarea tuturor documentelor de acces prin inscripţionarea pe acestea a numelui şi prenumelui spectatorilor. Încălcarea acestei obligaţii atrage  după sine sancţionarea  contravenţională cu amendă între 3.000 şi 10.000 lei. Ordinea şi siguranţa în incinta arenelor sportive se prestează de către societăţile specializate de pază sau de către poliţia locală, acestea putând fi sancţionate de către Jandarmerie, în cazul neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. Personalul care asigură ordinea pe stadioane, va fi instruit semestrial şi examinat de o comisie din care fac parte şi reprezentanţi ai Jandarmeriei.

Interzicerea accesului sau participării la unele competiţii sau jocuri sportive este  o măsură de siguranţă, inclusiv provizorie, dispusă de instanţa de judecată sau de către procuror, ori sancţiune contravenţională complementară, dispusă de către agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participării la unele competiţii sau jocuri sportive, desfăşurate în ţară ori în străinătate, de genul celor la care aceasta a săvârşit fapte de natură contravenţională sau penală.

În cazul în care o persoană, cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv ori în legătură cu acesta, a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, instanţa de judecată sau, după caz, procurorul ia faţă de aceasta măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită. Pe parcursul urmăririi penale, măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită se ia faţă de făptuitor în mod provizoriu în momentul începerii urmăririi penale.  Durata măsurii de siguranţă dispuse în cursul urmăririi penale este de până la 6 luni. Termenul curge de la data primirii/comunicării rezoluţiei de către/către învinuit, iar dacă la împlinirea acestui termen dosarul penal nu a fost soluţionat, procurorul dispune prelungirea măsurii de siguranţă cu un nou termen.  Luarea măsurii de siguranţă pe parcursul urmăririi penale este obligatorie pentru organul de urmărire penală, indiferent de gravitatea faptei, de pedeapsa aplicabilă în cazul acestei infracţiuni sau de comportamentul ori atitudinea învinuitului faţă de fapta săvârşită sau faţă de urmărirea penală.

Persoanele faţă de care s-a dispus măsura interzicerii accesului sub forma măsurii de siguranţă de natură penală au obligaţia ca, pe timpul desfăşurării jocurilor sportive pentru care s-a dispus măsura, să se prezinte la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră. Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră pe timpul desfăşurării unui joc sportiv pentru care s-a dispus măsura interzicerii accesului, precum şi identificarea celui în cauză într-un alt loc decât cel comunicat monitorului de securitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore activităţi în folosul comunităţii. Interzicerea accesului sau participării la unele competiţii ori jocuri sportive, indiferent dacă a fost dispusă sub forma unei măsuri de siguranţă sau sub forma unei sancţiuni contravenţionale complementare, se aplică atât competiţiilor şi jocurilor sportive desfăşurate în ţară, cât şi celor desfăşurate în străinătate.

раскруткакто заходил на страницу в фейсбуке

Despre Redacția ProAlba 35170 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*