Noi amenzi aplicate de ITM Alba, în urma celor mai recente controale în județ

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 13.03.-17.03.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  53

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1346

                  Din care – femei :    725

Număr deficienţe constatate:  110  

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 12

-din care:- 5 amenzi- 12.500 lei ;

                                                      – 7  avertismente;

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

      În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   17

Număr deficienţe constatate:  32

Număr de măsuri dispuse  :     32

Angajatori sancționați:             16

          Nr. sancţiuni aplicate: –    32 din care:

                                               –  31 avertismente;

                                                   –   1 amendă – 3500 lei;

           Nr. evenimente cercetate   : 1                                                                                       

           Nr.evenimente în curs de cercetare :     2

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Despre Redacția ProAlba 38046 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*