Judecătoria Alba Iulia: Se menţinerea hotărârea de suspendare a activităţii de judecată

În data de 04.02.2020, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrulJudecătoriei Alba Iulia în urma convocării de către Preşedintele Judecătoriei Alba Iulia, în baza art. 13 alin.1 şi art.7 alin.1 lit.p şi art. 17 alin.1 din HCSM 1375/2015, pentru analizarea oportunităţii menţinerii suspendării activităţii şi extinderea criteriilor cauzelor care se vor soluţiona pe perioada protestului magistraţilor.

Adunarea generală a judecătorilor cu unanimitate a hotărât următoarele:

Menţinerea hotărârii de suspendare a activităţii de judecată începând cu data de 23

ianuarie 2020, până la remedierea situaţiei ce a generat această formă de protest.

Se asigură judecarea cauzelor cu caracter urgent, respectiv:

În materie penală:

▪ cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

▪ cauzele cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive;

▪ cererile de confirmare redeschidere urmărire penală;

▪ cererile privind prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile

publice;

În materie civilă:

▪ ordine de protecţie;

▪ ordonanţe preşedinţiale;

▪ suspendare provizorie;

▪ măsuri asiguratorii;

▪ asigurare dovezi;

▪ delegare autoritate părintească;

▪ cererile privind asociaţiile şi fundaţiile, de acordare a personalităţii

juridice/ modificare a actelor constitutive;

▪ declaraţiile de abţinere/cererile de recuzare formulate în legătură cu

dosarele care se soluţionează pe durata protestului;

➢ procedura scrisă în materie civilă şi camera preliminară în materie penală se

desfăşoară numai în cauzele care se soluţionează pe perioada protestului.

De asemenea, Biroul de Informare şi Relaţii Publice a Judecătoriei Alba Iulia aduce la

cunoştinţa opiniei publice şi hotărârea corpului personalului auxiliar de specialitate din cadrul

Judecătoriei Alba Iulia, respectiv:

– ralierea la formele de protest adoptate de magistraţi în cadrul Adunărilor generale ale

judecătorilor şi procurorilor întrunite la nivelul fiecărei instanţe si unităţi de parchet, respectiv

suspendarea judecării şi amânarea cauzelor, cu excepţia celor urgente;

2

– arhivele, registraturile şi birourile de informare şi relaţii cu publicul vor asigura numai

1/3 din programul de lucru cu publicul;

– refuzul muncii suplimentare începând cu data de 29 ianuarie 2020 şi notificarea

angajatorilor în acest sens, ceea ce va conduce la întârzieri în efectuarea lucrărilor.

În susţinerea adoptării prezentei hotărâri a adunării generale a judecătorilor din cadrul

Judecătoriei Alba Iulia au fost avute în vedere mai multe argumente legislative din dreptul intern, din

dreptul comparat al statelor europene, din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, Curţii

Europene a Drepturilor Omului sau a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Edificatoare în acest sens este jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României care în Decizia

  1. 873/2010 a reţinut că principiul independenţei justiţiei apără pensia de serviciu a magistraţilor ca

parte integrantă a stabilităţii financiare a acestora, în aceeaşi măsură cu care apără celelalte garanţii ale

acestui principiu.

De asemenea, au fost avute în vedere următoarele argumente:

– dispoziţiile legale în materie care consacră acordarea pensiei de serviciu şi a remunerației

adecvate ca o garanţie a independenței justiției;

– practica Curţii Constituționale, în sensul că pensia de serviciu a magistraților reprezintă o

compensație a absenței unor drepturi fundamentale, cum sunt drepturile exclusiv politice (dreptul de a

fi aleși în Camera Deputaților, Senat, în funcția de Președinte al României ori în organele

administrației locale, precum și dreptul de a fi aleși în Parlamentul European) și drepturile socialeconomice (dreptul la negocieri colective în materie de muncă, dreptul la grevă, libertatea economică),

precum și a incompatibilităților stabilite la nivel constituțional pe parcursul întregii cariere

profesionale [potrivit art. 125 alin. (3) din Constituție, funcția de judecător este incompatibilă cu orice

altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior];

– la cele de mai sus se adaugă şi interdicțiile prevăzute de art. 5-11 din Legea nr. 303/2004

privind statutul judecătorilor și procurorilor, dar şi faptul că stabilirea pensiei de serviciu a

magistraţilor are în vedere responsabilitățile și riscurile profesiei de magistrat, care privesc întreaga

durată a carierei acestuia;

– regimul strict al absenței unor drepturi, al incompatibilităților și interdicțiilor stabilit prin

Constituţia României și dezvoltat prin lege specială, precum și responsabilitățile și riscurile impun

acordarea dreptului la pensia de serviciu, ca o garanţie a independenţei Justiţiei, context în care

eliminarea pensiei de serviciu şi a potențialelor demersuri care ar putea conduce la încălcarea

independenței şi afectării statutului constituţional al judecătorilor;

– necesitatea respectării de către puterea legislativă și puterea executivă a obligației de rang

constituțional de a garanta judecătorilor și procurorilor, la încetarea funcției, plata unei pensii al cărei

nivel să fie cât mai apropiat posibil de nivelul ultimei remunerații, dar şi a obligației de a garanta

acestora o remunerație adecvată, context în care apreciem că se asigură respectarea principiului

separaţiei puterilor în stat;

– pensia de serviciu garantată de Constituţia României şi de legea specială este în acord cu

legislaţia adoptată în majoritatea statelor UE, în sensul instituirii obligaţiei constituţionale de a garanta

judecătorului la încetarea funcţiei, plata unei pensii a cărui nivel să fie cât mai aproape posibil de cel

al ultimei remuneraţii, aşa cum sunt transpuse de altfel în Directivele 86/378 CE şi 96/97/CEE ,

pentru pensiile între 70 şi 80% din această remuneraţie.

– hotărârea Adunării Generale nr. 2/2020 a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, prin

care s-a statuat suspendarea activităţii de judecată începând cu data de 23 ianuarie 2020, până la

respingerea de către Parlamentul României a Proiectului de lege privind eliminarea pensiilor de

serviciu:

Despre Redacția ProAlba 38064 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*