Deputatul de Alba Cornel-Geroge Comşa îi cere ministrului Agriculturii să clarifice ambiguităţile legislative referitoare la concesionarea terenurilor agricole şi a pajiştilor către cetăţeni

cornel comsaÎNTREBARE

Adresată: Domnului Viceprim-Ministru Daniel Constantin, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

De către: Deputat independent de Alba, Cornel-George Comşa.

Obiectul întrebării: Ambiguităţile legislative referitoare la concesionarea terenurilor agricole şi a pajiştilor către cetăţeni.

Stimate domnule viceprim-ministru,

Vă supun atenţiei o neconcordanţă legislativă semnalată de mai mulţi cetăţeni din Munţii Apuseni, domiciliaţi în comunele Sălciua şi Ocoliş, judeţul Alba, care reclamă faptul că există anumite ambiguităţi în ceea ce priveşte actele normative care permit concesionarea terenurilor agricole şi a pajiştilor către cetăţeni.

Petenţii, reprezentaţi de Radu Frasilă, vă sesizează, prin intermediul meu, că nu există o corelare clară între două acte normative, respectiv Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 267, din 13 mai 2013, şi, pe de altă parte, Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor.

​Potrivit prevederilor OUG 34/2013, în art. 9, alin. (1), se stipulează că perioada maximă de închiriere/concesiune este de maxim 5 ani: „(1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani”.

Având în vedere faptul că măsura respectivă necesită o serie de investiţii, care trebuie efectuate pentru întreţinere, amenajare, drumurile de acces, aducţiunile de apă, sau adăposturile, care au o rata de durată şi de amortizare în timp mai mare, propunerea oamenilor din Alba este să fie majorată perioada maximă de închiriere/concesiune până la cel puţin 10 ani! Mai mult, alin. (3) al aceluiaşi articol 9 precizează următoarele: „Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului”. Petenţii susţin că, deoarece procedurile de închiriere/concesiune durează destul de mult şi este posibil să fie afectate depunerile de documente privind ajutorul pe suprafaţă la APIA, data de iniţiere să fie modificată, adică să fie până cel târziu în luna ianuarie a fiecărui an!

De asemenea, Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 407/2.051/2013 prevede că „Preţul concesiunii este de . .. .. . lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de Consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de . .. .. . lei”. Fermierii din Munţii Apuseni susţin că paragraful amintit intră în concurenţă cu Legea 215/2001, art. 123 alin (2), conform căruia „Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii”, deoarece se pune un prag maxim licitaţiei! Oamenii doresc să identificaţi o modalitate mai simplă de atribuire a pajiştilor, iar aceasta să fie stabilită în mod clar şi fără echivoc.

Având în vedere cele prezentate, vă rog stimate domnule Vicepremier să formulaţi cu celeritate un răspuns petenţilor, şi să clarificaţi dacă aveţi în vedere corelarea actelor normative amintite, în aşa fel încât acestea să fie cu adevărat în folosul producătorilor agricoli şi a micilor fermieri.

Solicit răspuns scris.

Deputat independent de Alba,

Cornel-George COMŞA

Despre Redacția ProAlba 35838 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*