COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „Dezvoltarea sectorului de prestări servicii lucrări speciale de construcții al LEISTUNG CONSTRUCT SRL”

Data publicării, 16 decembrie 2020

           COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

           „Dezvoltarea sectorului de prestări servicii lucrări speciale de construcții al LEISTUNG CONSTRUCT SRL”

LEISTUNG CONSTRUCT SRL, cu sediul în România, Regiunea 7 Centru, Municipiul Sebeș, Bd. Lucian Blaga, nr. 2, județul Alba, România, derulează în perioada 12.10.2020 – 31.08.2021, proiectul „Dezvoltarea sectorului de prestări servicii lucrări speciale de construcții al LEISTUNG CONSTRUCT SRL”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 6178/ 12.10.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijiocii/ Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri  – 2.1A Microîntreprinderi, Cod apel proiecte POR/604/2/1 –Microîntreprinderi.

Titlu proiect: „Dezvoltarea sectorului de prestări servicii lucrări speciale de construcții al LEISTUNG CONSTRUCT SRL””

Beneficiar proiect: LEISTUNG CONSTRUCT SRL

Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Valoarea totală a proiectului este de 1.464.762,49 lei, din care

Asistența financiară nerambursabilă este de 950.215,19 lei.

Cod SMIS: 131753

Obiectivul general al proiectului de investiții: dezvoltarea unei activități inovative a societății LEISTUNG CONSTRUCT SRL care să asigure creșterea competitivității economice a acesteia, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

 

Date de contact beneficiar:

(România, Regiunea 7 Centru, Municipiul Sebeș, Bd. Lucian Blaga, nr. 2, județul Alba, România, telefon 0769.610.426, fax-, poștă electronică leistung.construct@gmail.com )

 www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Despre Redacția ProAlba 35912 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*