Anunț finalizare proiect: „CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA SPITALULUI ORĂȘENESC OCNA MUREȘ”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: 11 decembrie 2023, Ocna Mureș

Anunț finalizare proiect: „CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA SPITALULUI ORĂȘENESC OCNA MUREȘ

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Ocna Mureș, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Alba, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, reprezentat de Unitatea Administrativ-Teritorială Ocna Mureș în calitate de lider de parteneriat, anunţă finalizarea activităţilor proiectului „Creșterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș„, Cod SMIS 116475.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Centru de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul s-a derulat în perioada 07 dec. 2016 – 31 decembrie 2023 și avut o valoare totală de 7.603.916,25  lei. Finanțarea nerambursabilă a fost în valoare de 4.358.513,53 lei.

Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea termică, creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc Ocna Mureș şi implementarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile și gestionare inteligentă a consumurilor în scopul scăderii emisiilor de bioxid de carbon şi creșterii calităţii vieții în Oraşul Ocna Mureş.

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra eficienței energetice a clădirii, asupra mediului înconjurător și a eficienței consumului de resurse naturale: economie de energie; reducere a consumului total anual specific de energie finală ; reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră; creșterea proporției de surse regenerabile în consumul total anual specific de energie finală; creșterea procentului de energie produsă din surse neregenerabile; reducere a consumului de energie termică. Mai mult, din punct de vedere financiar, se vor realiza economii care vor eficientiza cheluielile din fonduri publice și care vor putea fi redirecționate către alte sectoare. 

Rezultatele proiectului

Rezultatele în urma realizarii investiției sunt:

-Eficiența energetică crescută în Spitalul Orășenesc Ocna Mureș cu suprafața construită desfășurată de 4.518 mp.

-Nivelul gazelor cu efect de seră scăzut de la 294,01 tone CO2 la 70,09 tone CO2 și consum de energie primară scăzut de la 1.750.803,96 kWh/an la 633.078,51 kWh/an, la nivelul spitalului.

-Nivel minim de cel puțin 29,39% din consumul total de energie primară realizat din surse regenerabile de energie atins, la nivelul spitalului.

             Informații suplimentare se pot obține la adresa de email: contact@primariaocnamures.ro  și

pe pagina web: www.primariaocnamures.ro  la secțiunea proiecte,

pagina de internet a Regio, www.inforegio.ro  și pe Facebook facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Persoană de contact:   ec. Vasile POTINTEU, manager proiect
Telefon: 0258 871 217 / 0733 670 589

Despre Redacția ProAlba 38461 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*