ANUNŢ

Autoritatea contractantă: S.C. Aloref SRL, Municipiul Alba Iulia, Șoseaua de Centură, nr. 2, jud. Alba, CP 510158;

Mijloace de comunicare: tel: 0258.835554, fax: 0358.107554 email: alorefalba@yahoo.com;

Procedura de atribuire aleasa: OMFE 1284/2016 procedura competitiva pentru solicitanții privați;

Obiectul contractului: consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare și a anexelor cererii de finanțare si consultanta pentru implementarea/managementul unui proiect in cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor;

Valoarea eligibilă estimata a cererii de finanțare este de minim 1.600.000 euro;

Forma contractului: contract de servicii – servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor: cod CPV: 72224000-1 și Servicii generale de consultanta în management cod CPV: 79411000-8;

Valoarea contractului de servicii se poate ajusta in funcție de valoarea finală eligibilă a cererii de finanțare;

Durata contractului de servicii:  maxim (36) luni de la data semnării de către ambele părți;

Documentaţia de atribuire poate fi solicitată la următoarea adresă Municipiul Alba Iulia, Șoseaua de Centură, nr. 2, jud. Alba;

Termenul limită de primire a ofertelor: 09.04.2019, ora 12.00;

Adresa de primire a ofertelor: S.C. Aloref S.R.L., Municipiul Alba Iulia, Șoseaua de Centură, nr. 2, jud. Alba;

Persoana de contact: Florin-Marius Popa.

Despre Redacția ProAlba 33680 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*