Amenzi de aproape 50.000 de lei, în urma celor mai recente controale ale ITM Alba

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 11.12.- 15.12.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  36

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 186

Din care – femei :  73

Număr deficienţe constatate: 69

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : –  4 din care :

–    3 Amenzi – 44.500 lei (din care 1 amendă de 40.000 lei pentru două persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare-art.260 alin.1.lit.”e” C.M.);

–   1 Avertisment.

       Principalele deficienţe constatate în controale:

       primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

       nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

       contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

       neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

       neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

       nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

       dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

       nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

       nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   25

Număr deficienţe constatate:  42

Număr de măsuri dispuse  :     42

Angajatori sancționați:     11

Nr. sancţiuni aplicate: –   11 din care:

–   11 avertismente;

Nr.evenimente cercetate :    2

Nr.evenimente incurs de cercetare :1

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

       Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

       Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

       Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

       Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

       Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

       Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

       Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Despre Redacția ProAlba 36831 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*