Amenzi de 46.000 de lei, în urma celor mai recente controale ale ITM Alba

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 19-23.07.2021, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.    

În domeniul relaţiilor de muncă: 

Total unităţi controlate:39

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 365

Din care – femei :   173

Număr deficienţe constatate:   83

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 8

          Din care :  -5 amenzi în valoare de 46000 lei (1 amenda-40000 lei-muncă nedeclarată -2 persoane);

-3 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • necomunicarea către salariat a adeverințelor care atestă activitatea prestată; 
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților și a modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă; 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    26

Număr deficienţe constatate: 51

Număr de măsuri dispuse  :    51

Angajatori sancționați:           6

Nr. sancţiuni aplicate: –  7   avertismente;

Nr. evenimente comunicate: 1

Nr.evenimente cercetate : 0

Nr.evenimente in curs de cercetare : 3                                                

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

 

Despre Redacția ProAlba 35909 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*