VIDEO: Executivul din Aiud și-a prezentat raportul la 4 ani de mandat, în cadrul unei conferințe de presă

Luni, 27 iulie 2020, Primăria Municipiului Aiud a organizat o conferință de presă care a avut ca temă raportul la 4 ani de mandat al executivului aiudean. Conferința, desfășurată într-un spațiu deschis, cu respectarea normelor legale în vigoare,  a fost susținută de către primarul Oana Badea, viceprimarul Helga Lorincz și city managerul Liviu Florea. 

                                                                             Aiudul este pe calea cea bună

Mulți dintre dumneavoastră, atunci când auziți de municipiul Aiud, vă gândiți la vechea noastră Cetate, la penitenciarul care a funcționat ca temniță comunistă de temut sau la frumusețile naturale din jurul Aiudului. Astăzi vă prezentăm puțin și din viața comunității de aici.

Aiudul se reînnoiește. Din 2016 până în prezent executivul local a atras fonduri europene în valoare de peste 80 de milioane de lei prin 9 proiecte. Au fost reabilitate și modernizate peste 20 de străzi. În prezent se lucrează pentru modernizarea altor 8 străzi. Am construit un pod în Gârbova de Jos. Am edificat adăpostul pentru câini. Se lucrează la extinderea rețelelor de apă și canalizare din Aiud, Aiudul de Sus, Ciumbrud și Sâncrai. Am recepționat, cu 5 luni mai devreme, lucrarea de introducere a apei potabile în Măgina. Cu o finanțare europeană de 10 milioane de euro vom achiziționa autobuze electrice și vom construi piste de biciclete. Spitalul din Aiud nu a avut un computer tomograf niciodată, acum are, iar modernizarea secțiilor este în continuă desfășurare. Vom construi un centru de zi pentru vârstnici printr-un proiect cu finanțare europeană. Suntem pe ultima sută de metri cu contractarea și licitația pentru construirea, de către Compania Naționala de Investiții, a unei baze sportive cu teren sintetic de dimensiuni mari, teren sintetic mic, cu nocturnă, tribune și parcări. Relația cu administrației cu cetățenii se digitalizează printr-un proiect cu finanțare europeană. Suprafața de spații verzi crește prin amenajarea a două noi parcuri. Și enumerarea poate continua. Ideea este că Aiudul se reînnoiește.

Aiudul trăiește. Prin evenimentele culturale pe care le desfășurăm aici. Am avut și vom avea evenimente culturale organizate sub Înaltul Patronaj al Președintelui României (Tabăra Interetnică de Artă Contemporană sau Expoziția „Imaginile diversității”), evenimente organizate prin excelenta colaborare dintre Fundația Inter-Art și Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”. Nu întâmplător anul trecut am câștigat premiul Galei Asociației Municipiilor din România privind Promovarea culturală, turistică și sportivă. Am semnat acordul de parteneriat cu Consiliul Județean Alba pentru edificarea Centrului Multicultural de Interes Județean la Aiud. Aiudul trăiește prin asociațiile care activează aici, prin balurile caritabile organizate de către acestea și de pe urma cărora sunt ajutate atâtea cauze sociale, sau prin numeroasele acțiuni caritabile pe care acestea le organizează. Aiudul trăiește prin oamenii de aici. Fie ei antreprenori, sportivi, profesori, medici, agricultori sau orice altceva. Suntem o comunitate mică, dar unită.

Aiudul privește înainte. Avem viziunea unui mic municipiu transilvănean, devenit atracție turistică, cu o bogată istorie culturală bine pusă în valoare, cu un transport public ecologic, cu piste de biciclete, cu spații verzi suficiente pentru cetățeni, cu un șomaj mic sau inexistent și cu cel puțin o bază sportivă modernă. Un municipiu tot mai digitalizat, care să îmbrace încet-încet straie de smart city. Un oraș în care calitatea vieții să atingă standarde europene. Așa cum ați observat, muncim pentru a ne atinge visele și avem o comunitate alături de care să punem umărul la crearea unui municipiu prosper. 

Iulia Adriana Oana Badea, Primar al Municipiului Aiud

                                        Raport la 4 ani de mandat, Aiud, 27 iulie 2020

În anul 2016 am început să vorbesc despre AIUD ca un oraș care își dorește să devină SMART. Nu pentru că era la modă atunci, ci pentru că lumea evoluează și noi trebuie să ținem pasul cu această evoluție. Practic, este o obligație a oricărei administrații publice să asigure acces la tehnologie pentru locuitorii comunității pe care o reprezintă.

De atunci și până acum, în cei patru ani de mandat în funcția de Administrator public al municipiului Aiud, sunt mândru să spun că am creat premisele ca Aiudul să devină un oraș SMART. Este un angajament pe care mi l-am luat în fața doamnei Primar în anul 2016, de altfel și pentru care muncesc zi de zi.

Astfel, trec în revistă cele mai importante dintre realizările din acest domeniu:

 • Aiud CityApp – aplicație informatică ce poate fi descărcată, gratuit, pe telefoanele și tabletele inteligente din magazinele Google Play și AppStore, dedicată în principal turiștilor, dar și aiudenilor,
 • Aiud CityAlert – o aplicație dedicată sesizării incidentelor, care, se ademenea, poate fi utilizată atât pe calculatoare cât și pe telefoanele mobile, cu accesare gratuită,
 • Sistemul de monitorizare și înregistrare video implementat la nivelul municipiului Aiud, așa-numitul sistem ”Big brother”, care are rolul de a crea un cadru de siguranță pentru locuitorii municipiului nostru, dar și de a preîntâmpina sau de a ajuta în soluționarea faptelor antisociale care se pot petrece în comunitate,
 • WiFi4EU – un sistem inteligent care furnizează internet gratuit în 10 puncte importante ale municipiului Aiud,
 • digitalizarea administrației publice locale în relația cu cetățeanul, prin două proiecte europene majore care, după implementare, vor face categoric diferența între o administrație care face mari eforturi să fie ”actuală” în relația cu cetățeanul și una care are în centrul atenție însuși cetățeanul,
 • platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere, 2 + 3 în derulare,
 • introducerea unui sistem de management al calității în cadrul administrației publice locale, prin intermediul unui proiect european finanțat prin POCA,
 • iluminat public modern – prin implementarea unui sistem care folosește tehnologia LED și telegestiunea corpurilor aferente și care va reduce factura municipiului pentru consumul de energie electrică cu 60% și costurile de întreținere cu aproximativ 80 %,
 • transport public ecologic în municipiul Aiud, prin care vom achiziționa 16 autobuze electrice; acestea vor dispune de un depou nou construit prin proiect, de 16 stații de încărcare la bază, încă 4 stații de încărcare autobuze pe traseu, dar și alte 2 stațiide încărcare pentru automobile electrice care vor fi amplasate în municipiu; vom moderniza 28 de stații pentru călători; vom avea un sistem inteligent de E-ticketing și vom beneficia de aproximativ 8 km. de piste pentru biciclete și un sistem de tip ”bikesharing”, dotat cu 50 biciclete,
 • am transparentizat achizițiile publice, prin publicarea acestora pe site-ul instituției,
 • am dezvoltat comunicarea publică prin crearea unei pagini de Facebook a instituției.

În ceea ce privește proiectele europene aflate în implementare, regăsiți materialul detaliat în mapă, care sintetizează toate proiectele depuse, precum și valoarea lor.

Aș vrea, totuși, să trec în revistă, pe scurt, principalele beneficii pe care le vom avea de pe urma implementării celor 9 proiecte europene, în valoare totală de peste 80 milioane de lei:

 • transport public ecologic în municipiul Aiud, prin care vom achiziționa 16 autobuze electrice; acestea vor dispune de un depou nou construit prin proiect, de 16 stații de încărcare la bază, încă 4 stații de încărcare autobuze pe traseu, dar și alte 2 stațiide încărcare pentru automobile electrice care vor fi amplasate în municipiu; vom moderniza 28 de stații pentru călători; vom avea un sistem inteligent de E-ticketing și vom beneficia de aproximativ 8 km. de piste pentru biciclete și un sistem de tip ”bikesharing”, dotat cu 50 biciclete;
 • iluminat public modern – prin implementarea unui sistem care folosește tehnologia LED și telegestiunea corpurilor aferente și care va reduce factura municipiului pentru consumul de energie electrică cu 60% și costurile de întreținere cu aproximativ 80 %;
 • două zone de agrement și socializare, cu alei de promenadă, skatepark, cinematograf în aer liber, patinoar, o scenă pentru evenimente în aer liber;
 • un centru de zi pentru persoane vârstnice, o cantină socială și un serviciu de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu;
 • o grădiniță modernizată prin reabilitarea și extinderea mansardei existent;
 • un corp de clădire nou construit pentru o grădiniță existentă, în scopul de a găzdui patru grupe cu program normal;
 • sisteme informatice performante care au rolul de a simplifica relația dintre cetățean și administrația publică locală, dar și de a face din cetățean parte a actului administrativ, prin oferirea posibilității de a participa la ședințele de consiliu local în sistem live modern;
 • introducerea unui sistem de management al calității în cadrul administrației publice locale,
 • drumuri și trotuare accesibilizate, parcări nou construite, extinderea zonelor verzi.

Dacă execuția bugetară, pe secțiunea dezvoltare, de la jumătatea anului 2016 și până la jumătatea anului 2020, reprezintă 27.746.164 lei în total, imaginați-vă ce reprezintă suma de 80 milioane de lei aduși din fonduri europene care urmează să intre în bugetul municipiului Aiud în perioada următoare, direct în secțiunea dezvoltare a bugetului municipiului Aiud. Este un impact absolut major în capacitatea bugetară de dezvoltare a Aiudului. Aiudul este pe calea cea bună!

Administrator public, Liviu Florin Florea 

RAPORT

PRIVIND STADIUL PROIECTELOR DEPUSE SPRE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ EUROPEANĂ ȘI PNDL

LA NIVELUL MUNICIPIULUI AIUD

Nr. crt. Program Operațional Obiectiv Specific Denumire proiect Valoarea proiectului

(lei)

Stadiul proiectului
1 POR 2014-2020 OS 5.2 – Reconversia si defuncționalizarea terenurilor si suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii si municipiul București  

Eco agrement Aiud – zone de agrement avram Iancu si Ecaterina Varga

 

 

5,791,406.31

 

 

În implementare

2 POR 2014-2020 OS 8.3 – Grup vulnerabil: persoane vârstnice; Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale Respect pentru bunicii comunității aiudene  

3,626,525.15

 

În implementare

3 POCA 2014-2020 OS 2.2 – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților si instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate; Creșterea transparenței, eticii si integrităților în cadrul autorităților si instituțiilor publice  

 

Integritatea – condiție esențiala pentru o

administrație eficienta

 

 

 

 

299,750.39

 

 

 

Implementat

4 POCA 2014-2020 OS 2.1 – Sprijinirea autorităților si instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate sa aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calității; Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP  

 

 

 

Performanță și eficiență în administrație

prin implementarea unui management

competitiv

 

 

 

 

 

 

421,895.84

 

 

 

 

 

Implementat

5 POR 2014-2020 OS 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud  

4.014.415.30

 

În implementare

6 POR 2014-2020 OS 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții Reabilitare și dotare Colegiu Tehnic Aiud  

15.915.858,86

 

Evaluare

7 POR 2014-2020 OS 3.1 C – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari  

 

Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Aiud

 

 

 

11,070,344.03

 

 

 

În implementare

8 POR 2014-2020 OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă Transport public ecologic în municipiul Aiud  

 

45,563,703.72

 

 

În implementare

 

 

9

 

 

 

POCA 2014-2020

OS 2.2 – Fundamentarea deciziilor,

planificare strategica si masuri de

simplificare pentru cetățeni la nivelul

administrației publice locale din regiunile

mai puțin dezvoltate

Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni

 

 

 

3,372,190.25

 

În implementare

 

 

10

 

 

 

POR 2014-2020

OS 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

 

Reabilitare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud

 

 

 

10,655,591.28

 

 

Depus

11 POCA 2014-2020 CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltata – Fundamentarea deciziilor,

planificare strategica și masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Educația – Un pas înainte 2.682.678,43 lei În implementare
12 POR 2014-2020 OS 6.1 – Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”  

 

 

187.743.238,12

 

 

 

În implementare Lider de parteneriat este CJ Alba, iar Municipiul Aiud este partener

TOTAL VALOARE PROIECTE (LEI): 289.091.255,35

TOTAL VALOARE PROIECTE (EURO): 61.902.583,53

CONTRACTE PNDL:

Contract în derulare – Lucrările vor fi finalizate în cartier Gheorghe Doja în prima parte a anului 2019

Contracte noi:

Nr. crt. Denumire obiectiv de investiție Valoare estimată sau după caz, atribuită
(lei fără TVA)
Valoare cu TVA Stadiul
1 Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina – Proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului 1.397.339,35 1.662.833,83 Finanțat
2 Reabilitare sistem rutier şi reţele de utilităţi str. Iazului şi Grădinii din municipiul Aiud 3.507.482,00 4.173.903,58 În implementare
3 Reabilitare Pod peste Valea Aiudului – str. Stadionului municipiul Aiud jud. Alba – Proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului 617.241,00 734516,79 Constract semnat și actualizat
4 Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și Transilvaniei din Municipiul Aiud, județul Alba – Proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului 2.677.700,00 3.186.463,00 Constract semnat și actualizat.

 

 

 

 

 

 

Administrator public,

Liviu Florea

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22074 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*