UTIL: Ajutoarele alimentare acordate persoanelor defavorizate se vor repartiza doar pe baza cupoanelor individuale, distribuite prin Poșta Română

alimenteConform Hotărârii Guvernului nr. 799/2014, începând cu acest an, ajutoarele alimentare acordate de Uniunea Europenaă vor fi repartizate doar pe baza unor cupoane individuale, care vor fi distribuite prin Poşta Română. Ajutoarele alimentare se ridică de către persoanele defavorizate de la centrele de distribuţie ale primăriilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa, pe baza cuponului individual şi a actului de identitate. Cetăţenii care nu primesc cupoanele prin intermediul Poştei Române, dar care sunt îndreptăţiţi să beneficieze de ajutoarele alimentare vor putea fi înscrişi pe listele suplimentare întocmite de către primăriile unităţilor administrativ teritoriale judeţene.

Persoanele care vor primi ajutoare alimentare pe baza listelor suplimentare vor prezenta un document care atestă încadrarea în grupul-ţintă, care, după caz, poate fi:

  1. a) dispoziţia scrisă a primarului sau mandatul poştal pentru plata drepturilor, pentru:

– familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

– familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

  1. b) carnetul de şomer vizat conform prevederilor legale sau mandatul poştal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, sau adeverinţă eliberată de Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană care atestă înregistrarea persoanei ca şomer în evidenţa agenţiei, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. c) decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru:

– pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

– pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

  1. d) certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat, pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
  2. e) mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare.

„Doresc să se înţeleagă faptul că, persoanele care fac parte din una dintre categoriile defavorizate beneficiază de ajutoare alimentare o singura data in cadrul programului anual si pentru o singura categorie de persoane defavorizate careia ii apartin la data distribuirii ajutoarelor”, precizează prefectul Gheorghe Feneşer.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22884 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*