Tabere gratuite pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că şi  în acest an  Ministerul Tineretului  şi  Sportului prin  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba, organizează tabere  gratuite pentru preşcolari, elevi  şi  studenţi  cu  handicap împreună cu  asistenţii personali şi  asistenţii personali profesionişti,  în Ordinul nr. 123 din 12 februarie 2018, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 176 din 26 februarie 2018, pe perioada vacanţelor scolare, metodologia de aplicare fiind  disponibilă pe site-ul  Ministerului  Tineretului  si  Sportului . www.mts.ro.

 

Taberele se acordă pentrru  gradele I, II si  III şi asistenţii personali  sau asistenţii personali profesionişti, în condiţiile legii. Prioritate la selecţie vor avea preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap , care nu au mai  beneficiat de  un astfel de program.

Vă rugăm să ne sprijiniţi prin informarea persoanelor aflate in cauză despre aceasta oportunitate si aducerea dosarului de catre aceştia la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba ( Alba Iulia, str. Dr. I Ratiu, nr 34), pana in data de 18 iunie 2018.

 

Dosarul de selecţie va cuprinde:

–     cerere tip (conform anexa)

–     documentul care atesta gradul de handicap (copie);

–     adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ, care atestă încadrarea într-o formă de învăţământ;

  • certificat de naştere / CI a  persoanei  cu  handicap  (copie);
  • CI a însoţitorului (copie);

Oferta noastră  cuprinde  serii  a câte 5 zile (5 nopti)  în centrele  de agrement  ale Ministerului

Tineretului si Sportului, in cursul vacanţei de vară 2018, numărul total  de locuri (persoana dizabilitati plus insotitor) fiind 80.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Alba va asigura  cazarea şi masa preşcolarilor, elevilor şi  studenţilor cu handicap împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionisti selectaţi .

Detalii despre locaţie şi perioada taberei:

La mare:

Locatie: 2 MAI – judetul Constanta

Perioada: 04 – 09 iulie 2018;  05 – 10 august 2018.

 

La munte:

Locatie: COZIA – judetul Vâlcea; sau la alegere.

Perioada e in functie de locatia aleasa.

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba va centraliza aceste date, va verifica documentaţia ataşată şi va aproba desfăşurarea taberelor în limita bugetului disponibil.

Relaţii suplimentare puteţi solicita la telefon 0258/832768, 0258/834510.

Persoana de contact: Alexandru Maxim – 0743313095; Liliana Șandru – 0721984262

    ANEXA 2.1

la metodologie 
CERERE


Domnule Director,


        Subsemnatul(a) …………. , domiciliat(ă) în localitatea …………. , str. …….. , nr. ….. judeţul …… , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …….. , nr. …….. , părinte/asistent personal/asistent personal profesionist al preşcolarului/elevului/studentului ………….. , vă rog să-mi aprobaţi rezervarea unui număr de 2 locuri pentru preşcolarul/elevul/studentul ……… persoană cu grad de handicap ……… şi pentru mine, în calitate de asistent personal al acestuia, într-o tabără gratuită, în perioada vacantei şcolare de vară.
Menţionez că preşcolarul/elevul/studentul ……… , frecventează cursurile unităţii de învăţământ ………… , din localitatea ……….. , grupa/clasa/anul …… şi că a mai beneficiat/nu a mai beneficiat de tabără gratuită conform legii în anul 2018.

 

Data,                                                                              Semnătura,
……… ………

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21537 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*