”START ÎN CARIERA MEA!”-Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării elevilor pe piaţa muncii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6 –Educație și competențe
Obiectiv specific: 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar
nonuniversitar,cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI
Titlul proiectului: ”START ÎN CARIERA MEA!”
Cod SMIS: 132752

                                                                       COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația European Academy împreună cu  Inspectoratul Școlar Județean Alba (Partener 1) și Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita, Italia (Partener 2) implementează pe parcursul a 2 ani, proiectul “START ÎN CARIERA MEA!”, contract finanțare   POCU/633/6/14/132752, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU)  2014-2020.

În cadrul proiectului, un număr de 200 de elevi selectați din 9 unități de învățământ vor beneficia de oportunitatea efectuării unor stagii de practică la diverși agenți economici.  Acești elevi vor beneficia pe parcursul proiectului de programe dedicate de informare, consiliere și orientare profesională menite să le sporească șansele de a se integra pe piața muncii.  Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe.

Valoarea totală a proiectului este de 2,363,893.02 lei.

                   BENEFICIILE OFERITE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”START ÎN CARIERA MEA!”   ID 132752  se traduc în beneficii, de la cele pe termen scurt la cele pe termen lung:

  • Realizarea unui stagiu de practică în condiţii reale de muncă;
  • Posibilitatea de a participa la un internship transnațional în Italia;
  • Formarea și dezvoltarea de competențe profesionale adaptate la cele mai recente evoluții de pe piața muncii;
  • creșterea ratei de ocupare a tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel național;
  • Elevii vor primi certificat de competențe profesionale și suplimentul EUROPASS;
  • Toți cei 200 de elevi vor fi premiați la finalizarea stagiului de practică;
  • Servicii de consiliere și orientare în carieră;
  • oprtunitățide debut în viața activă prin îmbunătățirea comunicării dintre elevi și viitorii angajatori.

Asociația European Academy

Inspectoratul Școlar Județean Alba

Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita, Italia

Despre Redacția ProAlba 30196 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*