Șomajul şi inflaţia confirmă: Semnale negative privind zona euro

zona euroInvestitorii au urmărit astăzi publicarea ratei șomajului la nivelul celor 17 state membre euro, raportul Eurostat indicând o  înrăutățire considerabilă a condițiilor din piața muncii pe parcursul lunii septembrie. Astfel, numărul de șomeri se situează la 12,2% din populația aptă de muncă, un nivel record. „Ultimele date cu privire la evoluția economiei în zona euro confirmă o ușoară înrăutățire a situaţiei, în condiţiile în care săptămâna curentă şi cea anterioară ne-au oferit alte susţineri în acest sens. Astfel, indicii PMI (Purchasing Managers Index) privind zona euro, publicați săptămâna trecută, s-au situat total sub așteptările investitorilor. Sectorul de servicii are cel mai mult de suferit, mai ales în Franța, economia care arată probleme inclusiv pe sectorul manufacturier, indicele PMI corespunzător rămânând sub nivelul limită de 50 și pe parcursul lunii octombrie”, a arătat Cosmin Enache, Director General Adjunct al casei de brokeraj (SSIF) Equity Invest, singura companie românească ce a devenit formator de piaţă pe piaţa extrabursieră de Contracte pentru Diferenţă (CFD-uri).

Germania- rezultate slabe, dar oferă în continuare siguranţă investitorilor

Germania, cea mai mare economie din punct de vedere al PIB din cele 17 state ale zonei euro arată semnale negative. Observăm o scădere a volumului vânzărilor retail cu 0,4% în septembrie faţă de luna anterioară, presiuni deflaționiste (indicele prețurilor de consum publicat la valoarea de -0,2%) și o creștere a numărului de șomeri mai mare decât estimările pieţei, deşi rata şomajului nu s-a modificat.

De asemenea, în ceea ce priveşte Germania, indicele de încredere a consumatorilor, publicat de institutul GfK privind noiembrie, s-a poziţionat sub așteptările pieței, iar indicele de sentiment în sectorul privat publicat de institutul IFO în octombrie a fost sub valoarea înregistrată în luna anterioară. „Cu toate acestea, în continuare Germania oferă siguranță pentru investitori, randamentul cerut pentru titlurile de stat cu scadență de 10 ani fiind în scădere la 1,71%, iar statul reușind să atragă fonduri cu 70% peste nivelul propus”, a precizat Cosmin Enache.

Investitorii aşteaptă răspunsurile BCE

Investitorii vor urmări răspunsul Băncii Centrale Europene, așteptând implementarea numeroaselor „unelte-suport” pe care guvernatorul Mario Draghi le-a enumerat pe parcursul ultimelor ședințe de politică monetară.
„Spațiu pentru o nouă relaxare a condițiilor monetare există, agregatul monetar M3 crescând cu 2,1% în luna septembrie, față de 2,3% creștere anterioară. Un aspect care nu trebuie neglijat este reprezentat de deprecierea monedei americane din ultima perioadă, euro avansând în acest context, iar exporturile europene având astfel de suferit. Va fi foarte interesantă de urmărit poziția BCE la următoarea sa ședință, mai ales că ultimele estimări oferite publicului sugerau o revenire a creșterii economice în zona euro în trimestrul IV al acestui an”, a arătat Cosmin Enache.

Despre Equity Invest
SSIF Equity Invest SA a fost înfiinţată în anul 1998, fiind autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare prin Decizia nr. 3077/09.09.2003, emisă de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Prin Decizia CNVM nr. 23191/11.12.2008, SSIF Equity Invest SA a fost autorizată să desfăşoare servicii de investiţii financiare specifice- preluarea şi transmiterea ordinelor clienţilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor în numele clienţilor şi, respectiv, administrarea portofoliilor- precum şi o serie de servicii conexe (schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate etc)
Instrumentele financiare negociabile cu care operează SSIF Equity Invest sunt valorile mobiliare (acţiuni, titluri de stat, obligaţiuni emise de organisme publice sau private, alte titluri de împrumut cu scadenţa mai mare de un an, drepturi de preferinţa la subscrierea de acţiuni în cadrul unei majorări de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare), instrumentele financiare derivate (contractele futures, contracte options, alte active calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate) şi titlurile de participare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.
Fondurile deţinute de client la SSIF Equity Invest SA sunt depozitate în numele S.S.I.F. în contul de clienţi deschis special în acest scop. În calitate de intermediar, SSIf Equity Invest este membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor.
Începând cu anul 2013, SSIF Equity Invest a devenit formator de piaţă pe piaţa extrabusiera de CFD-uri, fiind prima companie româneasca ce îşi asumă acest rol; suma minimă pentru deschiderea unui cont de tranzacţionare cu CFD-uri este de 500 Euro.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22082 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*