Sebeș: Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local, din data de 9 octombrie 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aferente  anului şcolar 2018 – 2019.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2018 – 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului unor loturi de teren situate in zona Sirinii Lancramului, intre Municipiul Sebes si dl. Macarie Vasile si d-na. Macarie Emilia.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre  privind  acordarea  cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei  Electrice Transilvania Sud SA, asupra unui teren necesar amplasării unui post de transformare în anvelopă și rețele electrice subterane de racord.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului  a următoarelor activități :,, Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice ,, și ,, Curățarea și transportul zăpezii de pe  căile publice și menținerea  în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,,

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebes, aprobat prin HCL 127/2017.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind  radierea din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebes a unor mijloace fix ca urmare a vanzarii acestora.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a schimbului de teren efectuat in baza Contractului de schimb avand incheiere de autentificare nr. 2255/05.09.2018.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de parcelare a imobilului teren, situat administrativ în Sebeş, Cartier Lucian Blaga, înscris în CF nr. 84967 Sebeş, și alipirea celor trei parcele.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate administrativ în extravilanul UAT a Municipiului Sebeș, jud. Alba.

Proiect: iniţiator  primar

Proiect de hotărâre privind retragerea  din administrarea  Liceului cu Program Sportiv Sebeș  a suprafeței  de 1.008,00 mp din mijlocul  fix ,, Teren aferent Școala Generală nr. 3 Sebeș – corpuri de clădire  A,B,C,D,E și  terenuri de fotbal din exteriorul zidului cetății,, nr. inventar 80023 și darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș .

Proiect: iniţiator  primar

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21064 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*