Sebeș: Declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 6 autorizaţii taxi. Toate detaliile, în articol!

Municipiul Sebeş, cu sediul în Sebeş, Piaţa Primăriei nr.1, în conformitate cu HCL nr.   30/2019, anunţă public declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 6  autorizaţii taxi, respectiv autorizaţiile taxi cu nr. 37,50,55,59,72,74.

La procedură pot participa transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim   de taxi din Municipiul Sebeş.

Depunerea cererilor de participare, însoţite de documentaţia necesară, se poate face până la data de 08.04.2019, ora 14:00 la primăria Municipiului Sebeş.

Documentele care trebuie depuse :

  1. a) cerere de participare la procedura de atribuire;
  2. b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă şi copia autorizaţiei;
  3. c) declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni de la data declaraţiei, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, autovehicul de culoare albă, mai nou de 5 ani, pe care îl va utiliza pentru transportul de persoane în regim de taxi; în cazul deţinerii autovehiculului transportatorul va depune copia cărţii de identitate a autovehiculului şi a certificatului de înmatriculare;
  4. d) declaraţia pe propria răspundere, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare autovehicul pentru obţinerea punctajelor;
  5. e) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. d).

Criteriile de departajare şi modul de acordare a punctajului sunt prevăzute în Anexa 23 la Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Sebeş.

Documentaţia de participare la procedură depusă în termen, trebuie să fie completă şi conformă, depusă în plic închis, ataşată cererii. Nerespectarea acestor cerinţe atrage respingerea cererii şi, implicit, neparticiparea la procedura de atribuire.

Procedura se derulează după următorul calendar:

–        08.04.2019 – data limită până la care pot fi depuse cererile de participare la procedură

–        11.04.2019 – data anunţării rezultatelor procedurii şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul

–        17.04.2019 – data până la care pot fi depuse contestaţii legate de rezultatele anunţate

–        24.04.2019 – data până la care vor fi rezolvate contestaţiile şi publicate rezultatele finale

–        25.04.2019 – data de la care, după depunerea documentaţiei necesare, poate fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi, .

Formularele necesare şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea de Autorizare în Transportul Public Local din cadrul Municipiului Sebeş, primăria, Parc Arini nr.1.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 19524 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*