Școala Performanței: Exemple de bune practici la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia

liceul militarÎn Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” activitatea cadrelor didactice și militare se subordonează unor repere conturate progresiv, care țin de propria dezvoltare profesională: de îndrumare a activităţii extraşcolare, de perfecţionare profesională şi cercetare pedagogică, de activitate socioculturală. Toate acestea presupun o pregătire temeinică, experiență în activitatea didactică, dezvoltarea competențelor manageriale, cu alte cuvinte, perfecționare și autoperfecționare prin programe specifice sau prin adaptarea continuă a activității la calitatea resurselor umane – elevii – și la cerințele societății. Competițiile sportive, sesiunile de referate științifice ale elevilor, cadrelor didactice și militare, activitățile de instrucție, spectacolele, proiectele de colaborare cu instituții școlare din țară și din străinătate presupun zile întregi de pregătire și activități care se desfășoară întotdeauna cu responsabilitate și profesionalism. Elevii dovedesc întotdeauna maturitate și pasiune în tot ceea ce întreprind, învață din profesionalismul cadrelor care îi îndrumă, convinși că, în acest mod, se pregătesc pentru carieră și pentru viață. Conlucrarea eficientă și dorința de perfecționare au fost titlurile de ordine în câștigarea unor liceul militar 2competiții județene și naționale precum, Tinerii dezbat, Alba Iulia – cealaltă capitală, Cultură și Civilizație în România, în participarea la proiectele internaționale și naționale, Proiectul bilingv Orașul meu – oraș european, Proiectul de parteneriat educaţional Vocaţie şi educaţie, proiectele Comenius Mens Sana in Corpore Sano, Let´s Find the Balance și  Trois langues, deux cultures une même famille latine și tot în direcția acestor deziderate au fost inițiate și derulate cu succes două dintre proiectele care se înscriu în palmaresul elevilor și cadrelor ce își desfășoară activitatea în colegiu. În anul școlar 2013-2014, colegiul militar albaiulian a inițiat Simpozionul didactic județean Perspective moderne în didactica învățământului preuniversitar – Școala performanței, adresat tuturor cadrelor didactice din județ și desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Școlar al județului Alba și Casa Corpului Didactic Alba. Simpozionul, ajuns la cea de a doua ediție, se bucură de succes, aspect demonstrat de numărul mare de participanți, de volumul impresionant de lucrări care au fost realizate, de receptivitatea cadrelor didactice și militare din colegiu. Dorința de a oferi exemple de bune practici în vederea creșterii performanțelor școlii, de a contribui prin referate metodice și psihopedagogice la dezvoltarea activității științifice din colegiu, alături de cele susținute în cadrul comisiilor metodice, sesiunilor de comunicări sau în cadrul dezbaterilor pe teme pedagogice, au fost principalele premise de la care au pornit toți participanții. Volumul care cuprinde lucrările este cotat ISBN și devine astfel o nouă carte de vizită a fiecărui cadru didactic și militar din colegiu, dar și o dovadă a deschiderii colegiului militar albaiulian spre creșterea performanțelor școlii românești. Tot din anul școlar 2013-2014 datează și Concursul județean de creație liceul militar 1Sunt suflet din sufletul neamului meu, inițiat de catedra de limba română, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al județului Alba și se adresează elevilor de liceu pasionați de arta scrisului, dornici să perpetueze prin creație valorile naționale: istoria, folclorul, satul românesc și legile lui perene. În acest context al postmodernității, cu valori fragmentate, s-a impus revigorarea românismului prin invitația la o șezătoarea literară la care elevi din colegiul nostru, dar și din școlile județului au participat cu drag, iar creativitatea și originalitatea lucrărilor au fost răsplătite cu premii în cărți și publicarea lor în volumul de creații apărut recent – Clepsidre în oglindă. Activitatea susținută de elevii colegiului în cadrul cercului pedagogic de limba română a demonstrat deschiderea lor spre colaborare, interdisciplinaritate, reunind în prezentările lor abordări psihanalitice, religioase, matematice, literare, muzicale și grafice ale poeziei „Lecția despre cerc”, Nichita Stănescu. Această lecție altfel, susținută de către elevii noștri a adus aprecieri superlative din partea cadrelor didactice din școlile municipiului Alba Iulia.

Prin urmare, prin colaborare și perfecționare continuă se pot obține rezultate remarcabile, iar școala românească, prin elevii ei și cadrele ce contribuie la formarea lor sistematică, câștigă un plus de valoare.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22062 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*