Rezultatele celor mai recente controale ale ITM Alba. Amendă de 5000 de lei pentru muncă nedeclarată

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.  Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 14-18 ianuarie 2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.    

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:   49

Numar de salariati ai angajatorilor controlati :    848

Din care – femei :  397

 • Tineri sub 18 ani – 0

Număr deficienţe constatate:    77

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    1

Valoarea amenzilor aplicate :   5.000 lei

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  5

 • 4 avertismente;
 • 1 amenda;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este condus la zi ori nu a fost transmis in termenul prevazut de lege;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:        43

Număr deficienţe constatate:     52

Număr de măsuri dispuse  :         52

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:    10

Din care : – 10 avertismente ;

Nr. evenimente comunicate : 3

Nr. evenimente cercetate : 1

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2        

Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 29599 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*