Raportul de activitate al DSP Alba pentru 2011

Asistenţa de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică şi reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei, realizându-se prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.

Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Sanatatii, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

MISIUNE

Directiile de Sanatate Publica coordoneaza si controleaza la nivel local  implementarea politicilor, strategiilor si programelor de actiune in domeniul sanatatii populatiei elaborate de catre Minisaterul Sanatatii si raspunde de aplicarea procesului de reforma in sistemul sanitar .

OBIECTIVE PRIORITARE:

 1. Evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de asigurare a asistentei medicale curative si profilactice din unitatile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitatile sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii, luand masuri pentru cresterea accesului la serviciile de sanatate;
 2. Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea calitatii sigurantei actului medical ;
 3. Eficientizarea din punct de vedere economic a sistemului de sanatate;
 4. Coordoneaza, organizeaza, evalueaza si participa la realizarea programelor nationale de sanatate ce se deruleaza in teritoriul arondat si exercita atributii specifice de control in sanatatea publica, in domeniile de competenta, prin personalul imputernicit de Ministerul Sanatatii;
 5. Coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu, organizeaza, coordoneaza si participa la asistenta medicala in caz de calamitati, epidemii, catastrofe si alte situatii deosebite, organizeaza, coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare pentru aparare, sub coordonarea Ministerului Sanatatii;
 6. Organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, intocmesc si transmit rapoarte statistice periodice catre institutiile desemnate in acest scop;
 7. Vizeaza si supun aprobarii conducerii Ministerului Sanatatii propunerile privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor unitatilor sanitare din subordinea acestora;
 8. Desemneaza reprezentanti in consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum si din unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale;

OBIECTIVE GENERALE:

In activitatea sa, Directia de Sanatate Publica vizeza realizarea urmatoarelor obiective generale:

 1. Realizarea unui sistem de sanatate modern si performant din punct de vedere al practicilor medicale;
 2. Imbunatatirea permanenta a starii de sanatate a populatiei ;
 3. Cresterea accesibilitatii la serviciile de sanatate si eliminarea discriminarii in acordarea acestora ;
 4. Gestionarea eficienta a resurselor allocate sistemului de sanatate ;
 5. Deplasarea accentului catre serviciile preventive de sanatate si cresterea nivelului de educatie pentru sanatate a populatiei in vederea adoptarii comportamentelor sanatoase;
 6. Promovarea sanatatii prin interventii asupra determinantilor starii de sanatate.

UNITATI SANITARE CU PATURI

AMBULANŢĂ

 

ANUL 2010

 

 

ANUL 2011

      Total personal medici     327

    317

        342

        330

Specialităţile deficitare actualmente la nivelul judeţului Alba sunt:

 • Anestezie terapie intensivă la toate spitalele.
 • Neo-natologie: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba , Spitalul Orăşenesc Cîmpeni, Cugir, Spitalul Municipal Aiud.

Medicină de urgenţă : Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, Spitalul Municipal Blaj, Spitalul Municipal Aiud, Spitalul Orăşenesc Cîmpeni.

 • Pediatrie: Spitalele Orăşeneşti Cugir, Abrud, Cîmpeni.
 • Chirurgie: Spitalul Orăsenesc Cugir .

S-au asigurat servicii medicale de specialitate de către personalul medical în unităţile sanitare

 

ASISTENŢI MEDICALI

 

1068

 

1140

Numărul persoanelor internate în spitale, beneficiind de servicii medicale furnizate de     către acestea, se prezintă astfel:

Unitatea sanitară publică

Număr internaţi

 

Om-zile spitalizare contabile

2011

2011

2011

2011

Spital Jud.de Urgenţă Alba

34198

32179

244129

217825

Spital municipal Aiud

10219

9498

63285

61830

Spital municipal Blaj

11284

9665

81464

75250

Spital municipal Sebeş

9810

8706

69887

61706

Spital orăşenesc Abrud

5353

4348

36704

30110

Spital orăşenesc Cîmpeni

6643

6001

41763

36241

Spital orăşenesc Cugir

5325

4422

36213

30318

Spital orăşenesc Ocna Mureş

4773

0

31068

0

Spital orăşenesc Zlatna

1120

0

11409

0

Spital pneumoftiziologie Aiud

1777

1534

29930

28398

Centrul de sănătate Baia deArieş

1531

0

24175

0

Sanatoriul T.B.C. Cîmpeni (s-a transformat in Spital Boli Cronice) cifrele sunt pe 6 luni de activitate

650

553

21904

6581

Numărul de internaţi are o usoară tendinţă de scădere ,din cauza reducerii numărului de paturi, pe fiecare unitate sanitară, în cursul anului 2010.Acelaşi factor a dus şi la scăderea numărului de zile de spitalizare.

Situaţia consultaţiilor acordate fără internarea pacienţilor se prezintă astfel:

Nr.

crt.

Tip unitate medicală

Nr. consultaţii (total)

Urban

Rural

 

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1

Spitale

127924

133333

81658

82753

46266

50580

2

Dispensare medicale

26251

22960

16664

14421

9587

8539

3

Cabinete med.familie

995166

949271

561873

547124

433293

402147

4

Ambulatorii de spital

315792

234572

202626

151517

113166

83055

5

Centre de sănătate

2467

0

1670

0

797

0

6

Cab.med.scolare

0

0

0

0

0

0

7

Cab.med.studentesti

0

0

0

0

0

0

8

Cab.stomat.scolare.

0

0

0

0

0

0

9

Cab.stomatologice

62543

60866

51024

49842

11519

11024

Total general

1530143

1401002

915515

845657

614628

555345

A fost efectuată acţiunea de alegere a posturilor pentru care au concurat, pentru un număr de 17  rezidenţii care au primit repartiţii, pentru posturile scoase la concurs în unităţi sanitare din judeţul Alba.

 

Au fost organizate cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică Alba concursurile pentru publicarea şi ocuparea unor posturi de medici, la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba, precum şi la unele unităţi sanitare de pe raza teritorială a judeţului Alba, după cum urmează:

Spitalul municipal Blaj.

–          1 post de medic specialist chirurgie generală;

–          1 post de medic specialist psihiatru;

–          1 post de medic specialist neurolog;

–          1 post de medic specialist boli infecţioase;

–          1 post de medic specialist endocrinolog.

Spitalul municipal Sebeş.

–          1 post de medic specialist cardiolog;

–          Spitalul municipal Aiud.

–          1 post de medic specialist psihiatru.

Spitalul orăşenesc Câmpeni.

–          1 post de medic specialist medicină de laborator;

Spitalul orăşenesc Cugir.

–          1 post de medic specialist chirurgie generală.

      Spitalul Jud. de Urgenţă Alba Iulia.

–          1 post de medic specialist reumatolog;

–          1 post de medic specialist neurochirurg;

–          1 post de medic specialist pneumolog cu comp. în bronhoscopie;

–          1 post de medic specialist alergolog.

 La Compartimentul RUNOS din structura Direcţiei de Sănătate Publică Alba s-a întocmit documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatelor de conformitate cu privire la recunoaştera calificărilor româneşti în Uniunea europeană, pentru un număr de :

–          41 de medici;

–          75 de asistente medicale;

–          3  farmacişti.

La Direcţia de Sănătate Publică Alba s-a întocmit documentaţia care a fost necesară pentru susţinerea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali – sesiunea noiembrie 2011, astfel un număr de 200 de asistenţi medicali de la toate unităţile sanitare din judeţul Alba, care au avut o vechime de minimum 5 ani ca asistent medical, au putut să susţină şi să promoveze acest examen de grad principal.

Adeverinţele de grad principal au fost deja transmise de către Ministerul Sănătăşii, Direcţiei de Sănătate Publică Alba, urmând să fie redistribuite asistenţilor medicali, care au promovat acest examen de grad principal.

Având în vedere faptul că, începând cu data de 1 aprilie 2011, pe raza teritorială a judeţului Alba, s-a desfiinţat un număr de 3 unităţi sanitare, respectiv:

–          Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş;

–          Spitalul Orăşenesc Zlatna;

–          Centrul de Sănătate Baia de Arieş,

Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Alba, s-a implicat plenar, în acţiunea de redistribuire a personalului, de la aceste unităţi desfiinţate.

Programe Naţionale de Sănătate derulate:

  Activităţi realizate

 1. asigurarea preluarii şi transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central, depozitarea şi distribuţia vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;
Vaccin

Nr .Doze vaccin

Valoare in lei
DTPa (infanrix) 3580 109.655,40
DTPa-VPI-HIB (pentaxim) 13350 742.126,50
ROR (priorix) 9740 217.494,2
Hep B pediatric – euvax 10000 63200
BCG 16200 6242,96
VPI (imovax)     0         0
dT (diftavax)     0         0

Rezultatele activitaţii de estimare a

acoperirii vaccinale la varsta de 18 luni – februarie 2011

(Copii născuţi în luna iulie  2009)

Estimarea acoperirii vaccinale (1)
Tip vaccin

Nr. copii cu numărul de doze de vaccin in

antecedentele vaccinale

Urban

Rural

4

3

2

1

0

AV

%

4

3

2

1

0

AV

%

Vaccin BCG

164

0

100

103

0

100

Vaccin  hepatitic B (Hep B)

157

3

4

0

95,73

93

8

2

0

90,29

Vaccin DTP (in orice combinaţie)

126

29

2

2

5

76,82

81

12

7

1

2

78,64

Vaccin poliomielitic (VPI/VPO)

126

29

2

2

5

76,82

81

12

7

1

2

78,64

Vaccin ROR

134

30

81,70

84

19

81,55

Nr. total copii investigaţi pentru antecedentele vaccinale

Urban =164

                   Rural =103

Evaluarea motivelor nevaccinării corespunzătoare vârstei(2)

Motivele nevaccinării

Număr copii nevaccinaţi corespunzător vârstei (3) din cauza motivelor menţionate mai jos

Contraindicaţie medicală (C)

3

3

Refuz părinte/aparţinător (R)

3

6

Neprezentare (N)

16

14

Născut in strainatate (S)

1

0

Omisiune (O)

0

0

Lipsa vaccin

0

0

Nr. total copii navaccinaţi corespunzător vârstei

Urban =23

Rural =23

I 2.2 Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV

Activitati realizate

 

          1. distribuirea la maternităţi a  testelor rapide pentru testarea gravidelor înainte de naştere; 1677 gravide testate cu una pozitiva

                   2. participarea  la organizarea la nivel judeţean a campaniilor de informare a  populaţiei.

I 2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei

Obiectiv: Menţinerea tendinţei actuale de scădere a incidenţei prin tuberculoză

Activităţi derulate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeana Alba

     1. S-au asigurat si distribuit spitalelor/secţiilor de specialitate şi dispensarelor de pneumoftiziologie un numar de 2000 fiole de PPD-2UT/0,1ml şi materiale sanitare necesare pentru testările IDR;

            2. S-a efectuat  în cadrul subprogramului de prevenire şi control al infecţiei cu HIV, testarea HIV la 9 pacienţii suspecţi/confirmaţi cu tuberculoză( 8 negativi si 1 reactiv).

                 3. S-a asigurat împreună cu coordonatorul tehnic judeţean repartiţia fondurilor alocate programului 59000lei si pana la sfarsitul anului procentul de realizare a fost de 100% din bugetul alocat.

I 2.4 Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuala

Activitati realizate

 1. asigurarea  testarii serologice gratuită a gravidelor, în vederea depistării infecţiei luetice; 1378 gravide testate cu 2 pozitive

1   – Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea antibioticorezistenţei

2.Stadiul realizării obiectivelor şi activităţilor propuse:

1.       -s-au raportat un număr de 132 infecţii nosocomiale in anul 2011,din care au fost investigate cu laboratorul un număr de 99,la care au fost efectuate antibiograme in 72 cazuri.

 PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI

Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului

Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil

Activităţi derulate prin secţii şi compartimente de obstetrică-ginecologie din unităţi sanitare active iniţiativa „Spital prieten al copilului”

Număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie

3103

Număr de nou-născuţi  beneficiari de activităţile subprogramului in secţii/compartimente de terapie intensivaintensivă

311

Numar sectii de terapie intensiva

1

Număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie

3103

Număr nou-născuţi testaţi pentru hipotiroidism congenital

3103

Număr de beneficiare vaccinate cu  imunoglobulină specifică

113

Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV:

Activităţi realizate:

 Vaccinarea HPV prin cabinetele de ginecologie şi planning familial.

S-a realizat vaccinarea integral pe grupe de vârstă astfel:

12-14 ani   153 persoane

15- 19 ani  194 persoane

20-24 ani   192 persoane

25-44 ani   149 persoane.

3.Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocia

           Activităţi realizate:

-perfecţionarea unui psiholog, în domeniul tulburărilor cu spectru autist

-monitorizarea unui grup de 15 copii autişti şi realizarea de activităţi de terapie ocupaţională.

Finanţarea a fost de 13 mii lei şi programul s-a derulat la nivelul Spitalului de Urgenţă Alba.

4. Programul naţional de diabet zaharat

Activităţi realizate :

Medicii de familie şi medicii specialişti au asigurat supravegherea bolnavilor cu diabet zaharat de tip 1 şi de tip 2, precum şi depistarea precoce a complicaţiilor acestuia.Au fost monitorizaţi 11340 bolnavi ,din care 1469 au fost trataţi cu insulină,7100 cu ADO 558 mixt şi 2771 cu dietă.Din bugetul aprobat de 21 mii lei finanţarea a fost de 13 mii lei pentru că doi pacienţi au fost la evaluare în centre universitare , asigurându-li-se de acolo consumabilele .

5.Programul naţional de urgenţă prespitalicească:

In anul 2011 au fost înfiinţate 4 centre de permanenţă în localităţile:

Zlatna, Ocna- Mureş, Baia de Arieş. Acestea asigură continuitatea asistenţei primare în zonele unde au fost desfiinţate spitale.

De asemenea s-a înfiinţat Centrul de permanenţă Arieşeni, care asigură continuitatea asistenţei medicale în zona de munte.

Numărul de consultaţii acordate în medie pe lună, a fost de 330 consultaţii.

6.Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediu

S-au efectuat prestaţii şi servicii de sănătate publică:

– 677 evaluări obiective cu impact pe starea de sănătate;

– 42 expertize la solicitare pentru evaluarea condiţiilor de muncă deosebite

Acţiunile cuprinse în PN II derulate la nivelul compartimentului au fost într-un număr total de 881 activităţi de monitorizare cu 1688 probe recoltate (din care 777 au fost probe de apă) şi 1283 chestionare şi fişe raportate.

Activităţile derulate au fost finanţate cu 75 mii lei din surse bugetare, cheltuielile efectuate au avut scop acreditarea laboratorului cu respectarea standardului ISO 17025/2000

RAPORT DE ACTIVITĂŢI COMPARTIMENTE VALUARE ŞI PROMOVAREA  SĂNĂTĂŢII 2011

           1.Subprogram de Promovare a unui stil de viaţă sănătos

TOTAL CAMPANII 17

 • Execuţie:  21 828

 

 

Serviciul de Control in Sănătate Publică Alba

 1. Activitatea serviciului a constat în :

–          Analizarea şi soluţionarea la nivel judeţean a reclamaţiilor şi sesizărilor

adresate sau redirecţionate către DSP în domeniul de competenţă în număr de 106.

–          Participarea şi colaborarea în cadrul unor comisii de inspecţie din

structurile similare ale DSVSA, OJPC, Poliţiei, Primării, Garda Judeţeana de Mediu în vederea soluţionării unor probleme din domeniul de competenţă al inspecţiei sanitare care a necesitat cooperare intersectorială în număr de 25 de acţiuni comune.

–          Acţiuni de îndrumare şi consultanţă pentru societăţi care au accesat

fonduri europene in număr de 12.

 1. II.      Inspectorii sanitari din cadrul SCSP au efectuat un număr de 1924 controale —   produselor şi obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice în domeniile de competenţă astfel:

–          aliment (  unităţi producţie,  desfacere alimente,  alimentaţie publică  –

restaurante, baruri ) şi materiale în contact cu alimentul :

       663  controale sancţionate cu :

       207  avertismente conform OG 2 / 2001

       7  amenzi în valoare totală de 5700 lei

       3  suspendări de activitate

      56  probe alimentare recoltate dintre care 3 neconforme

            15  este de sanitaţie, toate conforme.

                  –   turism ( pensiuni, hoteluri )

      98  controale sancţionate cu :

        27  vertismente

             2   amenzi în valoare totală de 1000 lei

–          instalaţii centrale şi locale de aprovizionare cu apă potabilă 

  19  controale sancţionate cu :

                 2  avertismente

     –    mediul de viaţă a populaţiei ( reclamaţii)

              242   controale  dintre care  95 reclamaţii pe zone de locuit,  sancţionate cu:

                 41  avertismente  conform OG 2 / 2001

                  2   amenzi în valoare totală de 2600 lei

–          unităţi sanitare    

               243   controale  sancţionate cu :

                 98   avertismente conform OG 2 / 2001

                  9    amenzi în valoare totală de 3900 lei

–          unităţi de învăţământ, internate, cămine, bloc alimentar, unităţi de catering, tabere de odihnă, centre de plasament, controale pe produs şi meniu

                320   controale sancţionate cu :

                 92    avertismente conform OG 2 / 2001

                   6    amenzi în valoare totală de 20500 lei

    3    suspendări de activitate

   25   probe recoltate din care 5 necorespunzătoare

3        avertismente conform OG 2 / 2001

                    4   amenzi în valoare totală de 800 lei

          –    alerte rapide  27

–          produse retrase de la consum deoarece nu au corespuns normelor în

         vigoare, constituind risc pentru sănătatea populaţiei:

                   28.04   Kg

                         5.5 L

                         45  buc

COMPARTIMENTUL DE INFORMATICA SI BIOSTATISTICA MEDICALA

In cursul anului 2011, Compartimentul de Informatica si Biostatistica medicala a desfasurat urmatoarele activitati:

In vederea intocmirii raportului statistic SAN pentru anul 2011, s-au efectuat urmatoarele activitati:

 • S-au colectat si operat darile de seama privind incadrarea cu personal,numarul de consultatii effectuate, cheltuielile efectuate repartizate pe surse de finantare de la toate unitatile sanitare din judet(cabinete de medicina de fam., cabinete med. de specialitate, farmacii, cabinete stoma., laboratoare med, laboratoare de tehnica dentara, in total                    aprox. 500 unitati);
 • S-au preluat si verificat raportarile tuturor spitalelor pe baza darilor de seama privind personalul, activitatea spitalului, activitatea balneara, activitatea TBC,miscarea bolnavilor pe sectii si compartimente, repartizarea cheltuielilor;
 • S-au preluat si verificat darile de seama privind activitatea desfasurata de catre Centrul de Transfuzie Sanguina, Serviciul jud. de Ambulanta precum si Unitatea medico-sociala Ocna Mures;

COMPARTIMENTUL  JURIDIC

În cursul anului 2011, activitatea compartimentului juridic din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba a urmat îndeaproape obiectivele şi scopurile prevăzute în strategia stabilită de managementul unităţii pentru buna funcţionare a instituţiei în concoordanţă cu îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Ordinul nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

şi celelalte prevederi legale în domeniu, Legea nr. 514/2003, Legea nr. 554/2004 şi Codul de procedură civilă.

COMPARTIMENTUL DE PRESĂ

In cadrul D.S.P. Alba ,purtătorul de cuvânt a avut ca principală atribuţie informarea populaţiei judeţului Alba cu privire la activităţile şi programele desfăşurate .

In acest scop ,au fost elaborate şi trimise către mass media scrisă, audio şi video ,115 comunicate şi informaţii de presă.

Au fost organizate 16 conferinţe de presă pe subiecte de interes public referitor la menţinerea stării de sănătate ,prevenţia bolilor transmisibile şi netransmisibile.

Au fost organizate campanii de promovare ale unui stil de viaţă sănătos, care au fost publicate şi pe site ul Direcţiei de Sănătate Publică. Tot prin intermediul site ului ,au fost comunicate populaţiei date de interes public referitoare la activitatea serviciilor din cadrul instituţiei.

Compartimentul Finaciar-Contabilitate-Buget

Obiective generale:

Finantarea sectorului sanitar bugetar si in cadrul acesteia a programelor  de sanatate si a celorlalte actiunisi activitati, inclusiv a cheltuielilor de capital, cu respectarea prevederilor legale ;Avizarea bugetelor de venituri si cheltuieli a unitatilor sanitare din subordinea D.S.P. Alba.

In anul 2011, a fost alocată suma de 3.029 mii lei la titlul „ Transferuri de capital de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru:

Aparatura medicala şi echipamente de comunicaţii în urgenţă în sumă de 1.268 mii lei, repartizată la următoarele unităţi sanitare:

Spitalul Jud. de Urg. Alba, buget alocat 500 mii lei, finanţare în 2011 de 0 lei ;

Spitalul Municipal Aiud, buget alocat  768 mii lei, finanţare în 2011 de 541 mii lei.

Reparatii capitale RK la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, buget alocat  în sumă de 1.761 mii lei, repartizat astfel :

RK secţia oncologie,buget alocat  776 mii lei, finanţare în 2011 de 374 lei ;

RK corp F, buget alocat    500 mii lei, finanţare în 2011 de 192 mii lei;

RK sectie ATI, buget alocat  485 mii lei, finanţare în 2011 de 23 mii lei.

Încasările în anul 2011 au fost în sumă de 208 mii lei, provenind din prestaţii realizate în laborator şi compartimente funcţionale ale DSP Alba pe baza OMS 37/2006 si a O 1030/2009 cu privire la stabilirea tarifelor, astfel:

 • Încasari laborator              35 mii lei
 • Medicina muncii                  6 mii lei
 • Birou avize şi autorizaţii 139 mii lei
 • Comisia de examinare      28 mii lei
 • Alte                                      1 mii lei

In anul 2011, DSP Alba a demarat procedura de acreditare a Laboratorului D.SP. Alba iar în virtutea acestui fapt,  au fost efectuate lucrări de reparaţii iî cadrul laboratorului , în  sumă de  58.257 lei – venituri proprii DSP Alba .

RAPORT DE ACTIVITATE – COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

S-au efectuat un numar de 110 achiziţii  publice de produse şi servicii, conform O.G. nr.34-2006 privind atibuirea contractelor de  achiziţie publică prin cumpărare directă în SEAP in valoare de  335589,35 lei , achiziţionându-de in mod special produse pentru laborator, dupa cum urmează :

 • medii de cultura ;
 • reactivi chimici, reactivi de laborator, reactivi pentru analize de sange ;
 • filme radiologice;
 • truse de diagnosticare;
 • vaccinuri (6400 doze  vaccin antigripal, 400 doze vaccin antihepatitic, 4000 doze vaccin  V.T.A împotriva difteriei şi antitetanosului, 2000 doze vaccin P.P.D ş.a) ;
 • dezinfectanti;
 • seringi, consumabile medicale, recipiente pentru ace;
 • antidiareice, antiinflamatoare, antimicobacteriacee;
 • echipamente de laborator, termometre, Higrometre, PH-metre, analizoare de vibratii;
 • containere pentru deseuri, bidoane deseuri;

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME

Obiectivul compartimentului de asistenţă medicală şi programe este derularea programelor naţionale de sănătate in conformitate cu HG 1388/2010 privind aprobarea           Programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele tehnice de realizare a Programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 aprobate prin Ordin al Ministerului Sănătăţii şi Preşedintelui CNAS nr 1591/1110/2010

           In anul 2011 au fost finanţate următoarele programe:

1)     Programe Naţionale privind bolile transmisibile

2)     Programul Naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

3)     Programe Naţionale privind bolile netransmisibile

4)     Programul Naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

5)     Programul Naţional de sănătate a femeii şi copilului

рейтинг оптимизатороввзлом почты яндекс брут

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21493 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*