„Protecţia informaţiilor clasificate”. Un program atractiv derulat de Universitatea din Alba Iulia

top secretUniversitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în parteneriat cu Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, organizează programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Protecţia informaţiilor clasificate”.

Obiectivele programului

Dobândirea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor ce revin funcţionarilor de securitate/personalului din structurile de securitate ale autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat, ori altor persoane juridice de drept public sau privat, care gestionează informaţii secrete de stat.

Durata programului

Perioada de derulare a cursului va fi 5 aprilie – 11 mai 2013, activităţile didactice desfăşurându-se în zilele de vineri şi sâmbătă ale acestui interval, cu excepţia zilelor de 3 şi 4 mai a.c., între orele 8.00 – 14.00. Numărul de locuri: 40

Organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere:

Condiţii pentru înscrierea la colocviu:

-Este absolvent cu diplomă al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, acreditată.

-Desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi care presupun acces la informaţii secrete de stat, conform cadrului legal în vigoare.

-Îndeplineşte/va îndeplini funcţii şi responsabilităţi care au tangenţă cu domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

-Are posibilitatea participării la cursuri, conform orarului, frecvenţa fiind obligatorie.

-Să nu fi fost sancţionat pentru abateri ori contravenţii la regimul protecţiei informaţiilor clasificate

universitateDocumente necesare pentru înscrierea la colocviu:

-Curriculum vitae (model european);

-Adeverinţă conform căreia desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi care presupun acces la informaţii secrete de stat, conform cadrului legal în vigoare;

-Certificatul de naştere (copie);

-4 fotografii format ¾ (tip buletin);

-Actul de identitate (copie);

-Diploma de licenţă sau echivalentă, însoţită de foaia matricolă (copie);

-Certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui (copie);

-Chitanţa reprezentând contravaloarea taxei de înscriere;

-Un dosar plic.

Înscrierea candidaţilor la colocviul de admitere

Înscrierea la colocviul de admitere se va face în intervalul 18 februarie – 15 martie 2013, de luni până vineri, între orele 9.00 – 13.00, prin:

-completarea unei cereri tip, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”;

-depunerea dosarului de înscriere la sediul Direcţiei Judeţene de Informaţii Alba (Alba Iulia, str. I.C. Brătianu, nr. 4, telefon 0258 802 900).

Desfăşurarea colocviului de admitere

Colocviul se va desfăşura în ziua de 22 martie 2013, la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5) şi va consta în examinarea documentelor prezentate la înscriere şi susţinerea unui interviu pe marginea legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

Taxe

Taxa de înscriere: 100 lei (se achită la momentul înscrierii);
Taxa de şcolarizare: 700 lei (se achită de către candidaţii declaraţi „ADMIS”, prin ordin de plată în contul RO07TREZ7015019XXX008103 deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti, cod fiscal 4204267).

Sursa: sri.ro

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21520 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*