Proiect cultural-educativ, la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, dedicat lui Mihai Eminescu

ZIUA CULTURII NAȚIONALE. PROIECT CULTURAL-EDUCATIV

,,Ce ne-ndeamnă, ce ne cheamă…”spre Eminescu

Săptămâna eminesciană

MOTTO

,, De ce se vorbeşte atât de mult de Eminescu?! Poate pentru că fiecare dor îşi găseşte alinare în nemuritoarele versuri ; poate  pentru că fiecare durere, nădejde, deziluzie, amintire, credinţă…se cântă încă în romanţe eminesciene;

poate pentru că ,, El a exprimat cel mai profund şi mai complex sufletul românesc”; poate pentru că ,,fără Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci!”

Denumirea proiectului – ,, Ce ne-ndeamnă, ce ne cheamă…”  spre Eminescu (172 DE ANI    DE LA NAŞTEREA MARELUI POET)

Scopul urmărit: Însuşirea şi aprofundarea de către elevi a unor cunoştinţe legate de viaţa, opera şi  epoca marelui poet.

Organizatori: Membrii ariei curriculare de limbă şi comunicare ai Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia

Locul de desfăşurare: Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – Sălile de clasă

Participanţi: Elevii de gimnaziu şi liceu.

Data:  15 ianuarie 2020 – 17 ianuarie 2022

Obiectivele acţiunii:

 • Obiectiv general – Conştientizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la importanţa zilei de 15 ianuarie
 • Obiective didactice – Aprofundarea cunoştinţelor legate de viaţa şi activitatea marelui poet

Formarea deprinderilor de exprimare creativă ( creaţie literară şi plastică)

 • Obiective documentare – Formarea deprinderii de informare şi documentare

– Redarea informaţiilor culese în formă adecvată  ( fişe documentare,                referate de prezentare)

 • Obiective educaţionale – Trezirea interesului faţă de carte şi cultură, prin formarea sentimentelor de respect faţă de reprezentanţii marcanţi ai literaturii române.                 

 Descrierea proiectului

Activitatea presupune implicarea elevilor de gimnaziu şi liceu în acţiuni prin care aceştia să dorească să aprofundeze cunoştinţele despre Mihai Eminescu pentru a le folosi ca mijloc de cunoaştere pe mai departe. Fiecare cadru didactic oferă elevilor câte o activitate ( de recitare, de creaţie plastică, de dramatizare, de informare – documentare), realizează sarcinile propuse la nivelul clasei, astfel încât să fie implicaţi toţi elevii. Membrii catedrei de limba şi literatura română şi-au propus următoarele activităţi:

                     Echipa de proiect  – DIRECTOR Mateica Daniela         

                                                       – DIRECTOR-ADJUNCT Opruța Sultana

                                                       – Secretar – Cheran Nicoleta, Czifra Cristina

                                                        – Profesori – Țuculete Marinela (coordonator)

Oltean Larisa

Costea Cristina

Jianu Liliana

Jurca Mirela

        Mărcuș Corneliu

 ŢUCULETE MARINELA-coordonator

–  Prezentarea unui material realizat în PDF despre marele nostru poet

( clasa a VIII-a A);

                                                      –    Eminescu – iubitor de folclor (clasa a VI-a A,D);

–    Prezentarea unor referate despre viaţa marelui poet (clasa a VII-a A,B);

–     Poezii din lirica eminesciană (clasa a VIII-a A);

–  Corespondenţa eminesciană- lectura scrisorilor Eminescu – Veronica Micle; Veronica Micle –Eminescu (clasa a VIII- a A).

 • OLTEAN LARISA

      – Transpunerea mesajului eminescian în plan grafic(expoziţie de desene) (clasa a VI-a , a VIII-a B );

– Recitarea şi audierea unor poezii aparţinând creaţiei eminesciene (clasa a VI-a );

–   Prezentarea de lucrări în care sunt surprinse întâmplări inedite din viaţa poetului ( clasa a VII-a ).

 • COSTEA CRISTINA
 • Recital de poezii vizând marile teme eminesciene(clasa a V-a );
 • Eminescu- prin ochi de copil (compuneri/eseuri) (a V-a );

–    Recitarea şi audierea unor poezii aparţinând creaţiei eminesciene (clasa a  VII-a );

–  Corespondenţa eminesciană- lectura scrisorilor Eminescu- Veronica Micle; Veronica Micle –Eminescu (clasa a V-a );

–  Miniaturi vocale inspirate din versurile sale (clasa aVI-a );

–  Creaţii ale elevilor dedicate lui Mihai Eminescu ( clasa a VII-a ). 

 • JIANU LILIANA
 • Concurs de referate ( clasa a VIII-a );
 • Expoziţie tematică pornind de la temele eminesciene (clasa a IX-a );
 • Drumul parcurs de Eminescu prin Ardeal(clasa a XII-a ).;
 • Eminescu – iubitor de folclor (clasa a X-a ).

–  Creaţii ale elevilor dedicate lui Mihai Eminescu ( clasa a VIII-a ).

 • MĂRCUŞ CORNELIU
 • Coordonate ale vieţii şi ale operei (clasa a XII-a );
 • ,,Eminescu şi recitatorii”- după articolul lui Andrei Pleşu ( recitarea lâncedă, atletică, de tip filozofic şi exegetică) ( clasa a VI-a, a V-a );
 • Dramatizarea parodică a tabloului al doilea din poemul,,Luceafărul”
 • ( idila Cătălin-Cătălina) ( clasa a XII-a );
 • JURCA MIRELA
 • Recital de poezii vizând marile teme eminesciene(clasa a VII-a B);
 • Eminescu- prin ochi de copil (compuneri/eseuri) (a VII-a B);

–    Recitarea şi audierea unor poezii aparţinând creaţiei eminesciene (clasa a  V-a );

–  Corespondenţa eminesciană- lectura scrisorilor Eminescu- Veronica Micle; Veronica Micle –Eminescu (clasa a VII a  );

–  Miniaturi vocale inspirate din versurile sale (clasa aVIII-a );

– Moment muzical ( clasa a V-a )

Rezultate aşteptate:     

 • Dezvoltarea imaginaţiei şi a capacităţii de exprimare;
 • Cultivarea unor atitudini pozitive, de admiraţie şi respect pentru ,, Luceafărul poeziei româneşti”;
 • Exersarea talentelor literare şi a creativităţii plastice;
 • Stârnirea interesului pentru lectura documentară;
 • Cunoaşterea şi reproducerea a cât mai multe poezii eminesciene;
 • Încurajarea competitivităţii şi a performanţei;
 • Augmentarea laturii artistice a personalităţii elevilor; 

Responsabil Comisie, Ţuculete Marinela

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 29176 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*