Primul proiect Erasmus+ pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba

După ce doi ani la rând toamna a adus în dar pentru CJRAE Alba câte un proiect finanţat prin Granturile SEE, de această dată roadele muncii unei echipe tinere și implicate s-au concretizat în aprobarea unui proiect Erasmus+, primul de acest fel pentru instituția județeană.

Astfel, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba a devenit partener în cadrul Proiectului Erasmus+ “OASIS – evOlutive & Attractive SocIal jobS”, finanțat în cadrul Acțiunii Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimburi de bune practici, KA204 – Parteneriate strategice pentru educație în rândul adulților. Coordonatorul proiectului este o instituție regională din Franța care, împreună cu CJRAE Alba și alte două organizații non-guvernamentale din Italia și Spania, și-a propus ca în următorii doi ani să pună bazele unui parteneriat puternic și dinamic care să răspundă mai multor provocări.

Coordonatorul și cei trei parteneri vor reuși astfel să se îmbogățească reciproc, dacă putem spune așa, din experiențele și soluțiile implementate în diferite țări, în jurul a trei probleme principale: elaborarea de modele de intervenție cu publicul în domeniul social și instrumente de sprijin pentru profesioniștii din domeniul social, satisfacerea nevoilor publicului țintă într-un mod cât mai eficient și plasarea beneficiarilor în centrul intervențiilor specifice, precum și regândirea și  adaptarea formării inițiale și continue a profesioniștilor din domeniul social la noile provocări.

Practic, pe parcursul celor doi ani de implementare, principalele activități din cadrul proiectul OASIS vor fi organizarea și desfășurarea mobilităților profesioniștilor de la fiecare instituție perteneră, spre fiecare instituție gazdă, prin rotație. Seminariile de contact și de schimburi de bune practici, având ca subiect principal ritmul evoluției și atractivitatea profesiilor din domeniul social vor fi dublate de mobilitățile de job-shadowing, prin intermediul cărora profesioniștii implicați vor avea oportunitatea de a vedea “pe viu”, a aprofunda și a înțelege cum lucrează în alte state europene specialiștii din domenii similare.

Cu deschidere și dorința de a învăța și a se perfecționa continuu, profesioniștii din cadrul instituțiilor partenere implicate în proiect vor pune în comun experiențele lor profesionale, vor împărtăși specificul muncii lor în context social și vor defini o viziune comună a ceea ce este acum dar și ceea ce este de așteptat să devină în viitor munca în domeniul social.

Dezvoltând o metodologie de analiză a bunelor practici în timpul seminariilor de contact, vor reuși ca, în timpul celor patru mobilități de aprofundare, să identifice competențele necesare, un set de aptitudini, abilitățile interpersonale, sociale și emoționale, dar și cunoștințele de care un viitor profesionist în domeniul social va avea nevoie pentru eficientizarea practicii de zi cu zi.

Prin încercarea lor de a elabora recomandări inovatoare privind conceperea și dezvoltarea standardelor profesionale pentru profesiile sociale, specialiștii CJRAE Alba implicați în proiect, alături de partenerii europeni, vor răspunde unei nevoi tot mai acut resimțite în ultimul timp, aceea de transformare, evoluție și adaptare a rolului și locului pe care îl au, în societate în general și la locul de muncă în particular, acei “oameni pentru oameni” – profesioniștii din domeniul social.

Echipa de proiect CJRAE Alba

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22827 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*