Primăria Sebeș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Sebeş  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii  de execuţie vacante – personal contractual:

1 post –șef formație intervenție la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş

1post- pompier servant la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş

Probele stabilite pentru postul de șef formație intervenție sunt:  proba scrisă, proba practică pe calculator şi interviul

          Probele stabilite pentru postul de pompier servant sunt:  proba scrisă şi interviul.

Data, ora şi locul desfăşurării concursului:

23.11.2017, ora 11:00 Parcul Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş) – proba scrisă;

Data,ora şi locul desfăşurării probei interviu se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere:16.11.2017,ora 16,00

La depunerea dosarelor, actele se prezintă în copie şi în original.

Condiţii de participare pentru postul de șef formație intervenție scos la concurs:

  • Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. NR.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
  • Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,
  • Cunoștiințe operare pe calculator,
  • Vechime în muncă, minimum 3 ani.

Condiţii de participare pentru postul de pompier servant scos la concurs:

  • Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. NR.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
  • Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Sebeș

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 19554 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*