Primăria Municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea unui post de paznic

Mircea Trifu

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

            –   studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–   aviz psihologic pentru funcția solicitată;

– atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

–  vechime în muncă: minimum 1 an.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Condiții de desfășurare ale concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 09.03.2020, ora 10:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

Data, ora și locul desfășurării interviului: 12.03.2020, ora 10:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 25.02.2020, ora 16:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

Condițiile de participare şi condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

 

 

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22500 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*