Primăria municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante

Mircea Trifu

Primăria municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu nomă întreagă, după cum urmează:

– 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud;

– 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Condițiile specifice de participare la concurs pentru cele două posturi de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

            –  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

–  experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (scriere și/sau implementare și/sau sustenabilitate/durabilitate) de minimum un an (dovedită printr-un act care probează activitatea: copie contract de muncă sau adeverință);

– vechime în muncă: minimum 2 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Condițiile specifice de participare la concurs pentru postul de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

            –  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în muncă: minimum 1 an.

            Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

             Condiții de desfășurare ale concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 15.06.2020, ora 10:00  – sediul Primăriei municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu;

 Data, ora și locul desfășurării probei practice: 18.06.2020, ora 10:00  – sediul Primăriei municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu;

Data, ora și locul desfășurării interviului: 23.06.2020, ora 10:00 – sediul Primăriei municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu.

                Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 28.05.2020, ora 16:00,  la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.  Condițiile de participare şi condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013, fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

 

 

 

 

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22526 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*