Primăria Municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, jud. Alba organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a  următoarelor  funcții contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi, după cum urmează:

○ Muncitor calificat, treapta profesională II  – 2 posturi;

○ Muncitor calificat, treapta profesională III – 2 posturi;

Condițiile specifice de participare la concurs:

□ muncitor calificat, treapta profesională II

– studii medii/școală profesională/studii generale;

– vechime în muncă: minimum 6 ani;

    muncitor calificat, treapta profesională III

– studii medii școală profesională/studii generale;

– vechime în muncă: minimum 3 ani.

Condițiile generale de participare la concurs:

–  candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei practice: 16.03.2021, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de  Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9;

Data, ora și locul desfășurării interviului: 19.03.2021, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de  Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 05.03.2021, ora 15:00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Resurse Umane.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia  și tematica stabilită se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane  din  cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon  0258/861593 interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 24045 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*