Primăria Alba Iulia vine cu precizări în privința concesiunii serviciului de salubrizare și deszăpezire

Primăria Municipiului Alba Iulia, în spiritul transparenţei în actul administrativ, doreşte să facă o serie de precizări cu privire la procedura de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpaezire şi combatere a poleiului în municipiul Alba Iulia. La data de 25 august 2012 s-a iniţiat procedura de licitaţie deschisă prin publicarea in SEAP a anunţului de concesionare nr. 2222/25.08.2012. Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 4 decembrie 2012, la sediul Primăriei Alba Iulia, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare. S-au înregistrat cinci oferte depuse de către următoarele societăţi: SC POLARIS M HOLDING SRL CONSTANTA, SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SC DRUSAL SA BAIA MARE, SC BRANTNER SSERVICII ECOLOGICE CLUJ NAPOCA si SC SALPREST OCNA MURES SRL.  Analiza documentelor de calificare s-a realizat în perioada 4.12.2012 – 8.01.2013. Comisia de evaluare a considerat că oferta depusă de SC SALPREST OCNA MURES SRL, nu îndeplineşte criteriile de calificare privind capacitatea economico-financiară, tehnică, profesională şi experienţa similară prevazute în Fişa de date, drept urmare este inacceptabilă. Pentru ofertanţii a căror ofertă a fost considerată admisibilă, comisia a solicitat prezentarea documentelor justificative privind formarea tarifelor ofertate, dat fiind faptul că toate ofertele admisibile au prezentat un preţ total sub 70% din valoarea estimată a contractului.

Ulterior s-a trecut la aplicarea criteriului de atribuire rezultând următoarele punctaje:

SC POLARIS M HOLDING SRL CONSTANTA – 75,65

SC DRUSAL SA BAIA MARE – 52,42

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI – 48,08

BRANTNER SSERVICII ECOLOGICE S.A. CLUJ NAPOCA – 42,08

Comisia a hotărât atribuirea serviciului în baza punctajului către SC POLARIS M HOLDING S.R.L.

La data de 25 ianuarie SALPREST OCNA MURES a formulat o contestaţie către CNSC privitor la rezultatul procedurii de atribuire. Termenul legal de soluţionare a contestaţiei este de 20 zile.

Până la soluţionarea contestaţiei şi atribuirea contractului, activitatea de salubrizare se va efectua în baza contractului existent cu SC Salprest Ocna Mures SRL (pe o perioadă de maxim 12 luni, respectiv până la încheierea unui contract de concesiune cu un nou operator). Tarifele pot fi consultate la sediul Primăriei Alba Iulia. Motivele care au fundamentat oferta Salprest ca inacceptabilă, pot fi consultate la Biroul Achizitii din PMAI.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22032 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*