Primăria Alba Iulia respinge categoric acuzațiile politcienilor USL care vizează modalitatea de atribuire a contractului de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a orașului

Nu este prima dată când Primăria dorește să aducă precizări suplimentare, de natură să corecteze informațiile false promovate în mass-media locală de către politicieni care, în lipsa unei documentări serioase și a unor argumente tehnice incontestabile, fac afirmații calomnioase. Și de această dată, Primăria Alba Iulia pune la dispoziția cetățenilor municipiului datele procedurii de atribuire a contractului încheiat între administrația locală și firma desemnată câștigătoare în urma licitației, pentru serviciile amintite mai sus. Este un act de transparență, firesc pentru administrația locală, în semn de respect pentru cetățeni.

Astfel, în anul  2011 prin Hotărârea Consiliului Local nr.148/24.05.2012 a fost aprobată delegarea serviciului  public de dezinsecţie , deratizare şi  dezinfecţie în Municipiul Alba Iulia. În acest sens, Biroul  de achiziţii publice  din cadrul Primăriei  municipiului Alba  Iulia a demarat procedura de atribuire a contractului de delegare a acestui serviciu, prin licitaţie deschisă publicând anunţul  de participare în SEAP nr. 2048/07.07.2011.

La procedura de atribuire a contractului  de delegare a serviciilor descrise mai sus au  depus  oferte 4 operatori  economici – S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L. Bucureşti, S.C. ALCHIM CO S.A. Bucureşti , S.C. CORAL IMPEX S.R.L. PLOIEŞTI, S.C. ROMPREST SERVICE S.A. BUCUREŞTI.

Procedura de atribuire s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind achiziţiilor publice,  respectându-se în totalitate  principiile care stau  la baza  atribuirii  unui  contract din bani  publici. Declararea operatorului câştigător s-a facut în baza criteriului  de atribuire a ofertei cea mai  avantajoasă  din punct de vedere economic , acest operator având per total activităţi  de dezinsecție și de deratizare la cele mai  mici  tarife dintre operatori participanţi  la licitatie.

Valoarea estimată a serviciilor, de 920.000 lei, nu repezintă sub nicio formă obligativitatea de plată din partea Primăriei, ci reprezintă plafonul maxim posibil ce poate fi atins în situația în care toate suprafețele din municipiul Alba Iulia ar face obiectul întregului pachet de servicii licitat, pe parcursul unui an.

Valorile care urmează a fi tarifate de către prestator sunt corelate cu comenzile lansate de Primărie. Pentru exemplificare, în funcție de disponibilitatea financiară, se vor executa obiectivele de maximă prioritate: școlile, instituțiile și spațiile publice.

Ca ordin de mărime, suprafeţele pe care se aplică servicii de deratizare sunt următoarele:

 – suprafeţe de deratizat 1.052.100 mp;

– suprafeţe de dezinsecţie 1.201.817 mp;

– suprafeţe de dezinfecţie 213.772 mp.

Este o obligație a administrației publice locale de a oferi servicii performante, cu atât mai mult cu cât ele vin în sprijinul asigurării unui mediu de viață sănătos pentru toți albaiulienii. Este recomandat ca pe viitor, oricine dorește să aducă în discuție subiecte privitoare la cheltuirea banului public să se adreseze, pentru obținerea de informații corecte, seriviciilor specializate din cadrul primăriei. Vom răspunde cu promptitudine și transparență oricăror astfel de solicitări.

Primăria municipiului Alba Iulia

Biroul de presă

сайтвзломать почту online ua

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21537 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

1 Comment

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*