Prefectura Alba anunţă demararea programului de întrajutorare a persoanelor defavorizate. Detalii despre beneficiari și conținutul pachetelor

În cadrul POAD 2015/2016, fiecare beneficiar final primește două cutii cu conținut identic. Fiecare cutie conține următoarele produse alimentare,  unități de ambalaj si cantități,  așa cum sunt detaliate mai jos:

 

Produs Ambalare Număr ambalaje Greutate     (kg sau litri)
Faină albă de grâu punga de 1 kg. 1 1,000
Mălai punga de 1 kg. 2 2,000
Paste făinoase punga de 400 g. 1 0,400
Ulei sticla din plastic de 1 l. 2 2,000
Zahăr punga de 1 kg. 1 1,000
Conserva carne de vita cutie metalica de 300 g. 1 0,300
Conserva pateu  de ficat de porc cutie metalica de 200 g. 1 0,200
Orez punga de 1 kg. 1 1,000
Conserva de pasta de tomate cutie metalica  de 400 g. 1 0,400
Fasole boabe punga de 500 g. 1 0,500

 

ajutoare alimentareCine beneficiază?

Prefectura Alba precizează că legislaţia a suferit câteva modificări faţă de anul trecut, prevăzând  criteriile de acordare a ajutoarelor în HG 627/2015, în articolul 3:

” (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:

  1. a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
  4. d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
  5. e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
  6. f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată,Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
  7. g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
  8. h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) – g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

(2) Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor.

(3) Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1), dar nu figurează pe listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste, cu anexarea documentelor justificative.

(4) Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi h), menţionaţi în dispoziţia scrisă a primarului.

(5) Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale care au decedat până la data distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces.

(6) Persoanele care se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

 

Până la data de 1 august 2016 au fost livrate alimente următoarelor unități administrativ teritoriale Alba Iulia Aiud, Blaj, Sebeş, Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş,Teiuş, Zlatna, Albac, Almaşu Mare, Avram Iancu, Bistra, Ciuruleasa, Crăciunelul de Jos, Hopîrta, Horea, Ighiu, Jidvei, Lopadea Nouă, Lunca Mureşului, Lupşa, Mihalţ, Pianu, Poiana Vadului, Rădeşti, Roşia Montană, Roşia de Secaş, Săliştea, Săsciori, Sîncel, Sîntimbru, Stremţ, Unirea, Valea Lungă și Vidra, urmând ca și celelalte comune să primească alimente conform graficului prestabilit de către Ministerului Fondurilor Europene.

Persoanele beneficiare ale Programului sunt rugate să se prezinte cât mai repede la primării pentru ridicarea pachetelor cu alimente întrucât temperaturile ridicate din această perioadă nu permit păstrarea pentru mult timp a alimentelor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22039 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*