PLUS Alba solicită răspunsuri Primăriei Alba Iulia cu privire la rampa de transfer din cartierul Partoș

Mircea Trifu

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou cu oameni care cred în cinste, competență şi meritocraţie. Partidul PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. Partidul PLUS reprezintă o forță, iar în Județul Alba avem o organizație puternică. Colegul nostru, Mihail David – CV, este președintele Filialei Județene PLUS Alba, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. La nivel județean Partidul PLUS are și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un birou format din 4 membri, îndrumați de un președinte, Alexandra Burz – CV.

Odată cu declanșarea ultimei “crize a gunoaielor”, Primăria Alba Iulia a anunțat că va lua în considerare trei locații în care ar putea fi amenajate rampe de transfer pentru depozitarea deșeurilor colectate de pe raza municipiului Alba Iulia și a 10 comune învecinate. Lucrările de amenajare au început pe strada Rogozului din cartierul Partoș, într-o zonă care nu corespunde criteriilor stabilite prin HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. Anexa 2 a HG 349/2005 impune în art. 1.1.2.1.2 lit. B o distanță de protecție de minimum 1000 de metri de cele mai apropiate clădiri, în condițiile în care cele mai apropiate locuințe de pe strada Rogozului se află la o distanță între 20 și 500 de metri de viitoarea rampă de gunoi. Problema depozitării temporare a deșeurilor colectate de pe raza Municipiului Alba Iulia a fost generată de nerespectarea cerințelor impuse prin autorizația de mediu eliberată de Administrația pentru Protecția Mediului pentru obiectivul platformă de transfer amplasat în Bărăbanț. Nerespectarea cerințelor cuprinse în autorizație s-a realizat de către operatorul platformei temporare de transfer și a fost semnalată de către Garda de Mediu în urma controlului efectuat în luna Octombrie 2019. S-au constatat nereguli cu privire la modalitatea de operare a platformei respective și s-au dispus măsuri de remediere într-un termen de 60 de zile. În luna Ianuarie 2020 s-a constatat de către același organ de control faptul că nu au fost duse la îndeplinire măsurile de către operatorul privat și drept urmare a fost suspendată autorizația de mediu.

Acum, Primăria Alba Iulia dorește să amenajeze o nouă platformă de transfer a deșeurilor în zona cartierului Partoș, platformă pentru care ar fi necesară o nouă autorizație din partea APM Alba. Problema este că respectiva platformă este situată la o distanță de sub 500 m de locuințele cetățenilor din cartierul respectiv. În conformitate cu art. 1.1.2.1.2. lit. b) cuprinse în anexa 2 la HG 349/2005 ,,verificarea amplasamentului unui depozit ţine seama de: b) poziţionarea faţă de zonele locuite existente sau planificate; distanţa de protecţie faţă de corpul depozitului trebuie să fie de cel puţin 1.000 m pentru depozitele de deşeuri nepericuloase şi periculoase; construcţiile individuale vor fi luate în considerare separat”. Urmează să constatăm cât de mult se va ține seama de aceste prevederi în emiterea autorizației de mediu.

Din acest motiv Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate consideră îndreptățită atitudinea cetățenilor care locuiesc în cartierul Partoș și care se arată nemulțumiți de soluția Primăriei privind depozitarea deșeurilor în proximitatea locuințelor. Conform articolelor din presă, cetățenii s-au arătat revoltați de faptul că noua rampă se va afla la o distanță mult prea mică de casele lor și că încă o dată, autoritățile locale iau decizii fără a-i consulta în prealabil. Locuitorii din zona Partoș au hotărât să depună o petiție la Primăria Municipiului Alba Iulia și la organele abilitate să autorizeze platforma de transfer a deșeurilor pentru a-și exprima dezacordul cu privire la amplasarea acesteia pe strada Rogozului precum și să avertizeze cu privire la posibilele pericole atât pentru mediu cât și pentru sănătatea publică pe care le-ar genera stabilirea platformei pe respectivul amplasament.

Pe lângă impactul negativ asupra locuitorilor de pe strada Rogozului trebuie amintit și posibilul impact asupra patrimoniului cultural. Zona Partoș este construită pe teritoriul fostului oraș roman Colonia Aurelia Apulensis, ale cărei limite nu au fost încă stabilite pe baza cercetărilor arheologice și care continuă să ofere noi descoperiri arheologice cu ocazia fiecărei investigații.

Un aspect general al acestei probleme, demn de menționat în situația de față, o reprezintă și „îngroparea” în fază incipientă a programului de colectare selectivă a gunoiului menajer. Cetățenii pot vizita în incinta Stadionului Cetate, deja de prea mult timp, câteva sute de pubele de plastic destinate colectării selective, deși toate localitățile din țara trebuiau să înceapă procesul de reciclare pe cel puțin 4 fracții începând cu luna iulie a anului 2019 (conform OUG 74/2018). Mai departe, singura inițiativă de colectare subterană a deșeului menajer, amenajată pe raza Municipiului în proximitatea blocurilor 280 fostul cinematograf Columna, zona centru, este în prezent neutilizată în condițiile în care administrația orașului Sebeș a realizat nu mai puțin de 10 astfel de rampe funcționale în 2 ani.

Lansăm astfel un set de întrebări administrației locale:

  1. S-a realizat vreun raport privind impactul asupra mediului prin amplasarea platformei de transfer pe Str. Rogozului și au fost prezentate documentele menționate în art. 13 alin. 2 din Legea 292/2018 ( a) studiul de evaluare adecvată întocmit conform conţinutului-cadru prevăzut în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată; b) studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă cu conţinutul prevăzut de legislaţia specifică; c) politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate, pentru acele proiecte care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, cu conținutul prevăzut de legislaţia specifică; d) rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului?
  2. S-a constituit comisia de analiză tehnică și s-a demarat procedura prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea 292/2018?
  3. Au fost informați cetățenii cu privire la posibilitatea de participare la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, astfel cum prevăd dispozițiile art. 15 din Legea 292/2018?
  4. Care este motivul pentru care se realizează o investiție de aprox. 700.000 lei din bugetul public în amenajarea unei platforme temporare de transfer de deșeuri în condițiile în care groapa de gunoi amplasată la Galda de Jos include o platformă betonată care ar putea fi folosită în acest scop și anterior finalizării procedurii de licitație pentru desemnarea operatorului? Nu există niciun text de lege care să interzică o astfel de utilizare, atâta timp cât se realizează doar depozitarea temporară a deșeurilor (pentru 24 de ore) și nu depozitarea finală a acestora.
  5. Ce asigurare are Primăria Municipiului Alba Iulia că același operator al platformei, ca și al celei din Bărăbanț va respecta cerințele autorizației de mediu în ceea ce privește platforma ce urmează a fi edificată în zona Partoș?

PLUS Alba își exprimă consternarea față de atitudinea Primăriei Alba Iulia și respinge categoric orice improvizație de natură a aduce albaiulienilor vreun disconfort de orice fel. În același timp, PLUS Alba consideră că problema depozitării deșeurilor a devenit un cerc vicios cu ale cărui efecte neplăcute locuitorii orașului Alba Iulia se confruntă periodic, iar soluțiile de moment, improvizate, par să fie răspunsul tipic al administrației locale care se vede depășită de situație până în punctul în care, nefiind pregătită să ia măsuri concrete, alege să sacrifice bunăstarea și sănătatea unei părți dintre cetățeni. La nesiguranța și lipsa de soluții a Primăriei se adaugă o legislație stufoasă și procedurile greoaie care au condus la transformarea rampei de gunoi nou construită la Galda de Jos într-un muzeu, în condițiile în care deschiderea ei ar însemna, la propriu, o gură de aer proaspăt pentru albaiulieni.

 

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22554 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*